Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Koga i šta demantuje Kenan Vehabović?

Koga i šta demantuje Kenan Vehabović?

Rijetko smo u prilici da objavljujemo demantije, jer imamo rijetke
zahtjeve za njima. Poštujući novinarske kodekse i smatrajući da su
demantiji dio potpunog informiranja javnosti, opredjeljenja smo da
bilo koju vrstu demantiranja naših navoda objavljujemo. Smatramo da
zahtjev za demantiranjem dokazuje uvažavanje portala Ekran.ba i
potrebu da se naše informacije dopune ili korigiraju.
Sa demantijem Kenana Vehabovića, na žalost, čini se da nije tako.
Zahtijevajući demantiranje pisanja našeg portala, on ne demantira niti
jedan jedini navod/informaciju koju smo objavili. Naprotiv, čini se da
ulazi u proturječje i paušalnim ocjenama pokušava sakriti činjenice
koje smo iznijeli i na temelju kojih smo izrazili sumnje u korektnost
njegovog obavljanja poslova inspektora u Kantonu Sarajevo. Pođimo
redom.
Prije svega nam nije jasno zašto gospodin Kenan Vehabović dostavlja
svoj demanti putem mail adresa koje nisu adrese portala Ekran.ba. Kao
pravnik, i to visoko pozicionirani, trebao bi znati da takav tekst
nismo bili dužni objaviti, kao što ni URAS BiH nije bio dužan da nam
dostavi mail koji je stigao od gospodina Vehabovića. Umjesto da se
obrati direktno portalu, Kenan Vehabović piše udruženju koje onda
portalu prosljeđuje mail, na adresu na koju je mogao i on pisati!?
Nije bitno za samu korespondenciju, ali govori o tome da Vehabović ne
čita pažljivo naš portal i ne primjećuje da postoji kontakt adresa
putem koje može direktno da komunicira sa portalom. Ubuduće na ovakve
kontakte, ukoliko ih bude, nećemo odgovarati.
Da Vehabović zaista ne razumije smisao demantiranja neke vijesti,
pokazuje i početak teksta koji nam je dostavio. On konstatira da su
“duži vremenski period“ njegova porodica i on “meta klevetničkih
tekstova“, koji se pojavljuju na našem portalu. Prvo, gospodin
Vehabović, da je pažljivije čitao, mogao je uvidjeti da nikakva “meta“
tekstova nije ni njegova porodica ni on, nego je njegov nekadašnji
inspektorski rad, kao javna djelatnost, predmet novinarskog
istraživanja. Drugo, kao pravnik, gospodin Vehabović bi morao znati da
se klevetništvo mora nećim dokazati, barem jednim navodom klevete.
Treće, niti jedan tekst se, kao što on kaže, ne odnosi na njegovu
suprugu. Nikoga ne zanima ni njegova supruga ni on privatno! Tekstovi
su se odnosili na zapošljavanje njegove supruge na instituciji koju je
on kao inspektor nadzirao! I to zapošljavanje bez konkursa!
Da li smo nešto pogriješili, gospodine Vehaboviću? Ukoliko smo
pogriješili, ukoliko Vaša supruga nije bila zaposlena bez konkursa i
ukoliko nije bila zaposlena na jednom od fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, koji ste Vi nadzirali kao inspektor i dijelili kazne i
rješenja, molimo Vas da nas demantirate nekim dokumentom. Mi ćemo se
ispričati za tu dezinformaciju i učinit ćemo sve da Vam pružimo
pravičnu medijsku satisfakciju. Dakle, molimo gospodina Vehabovića da
nam pošalje neki dokaz, ili nas uputi na izvor koji će nas
vjerodostojno informirati o tome da je Enida Vehabović bila putem
konkursa zaposlena na UNSA.
Mi drugo nismo tvrdili! Samo smo izražavali sumnje u legitimnost
zapošljavanja bez konkursa, koje su dodatno potkrijepljene i hapšenjem
nekih za koje su nadležne institucije imale legitimne sumnje da su
zapošljavali bez konkursa. Pitali smo se kako to da neko može biti
zaposlen bez konkursa, a neko odgovara zato jer je zapošljavao (isto
tako) bez konkursa? Misli li gospodin Vehabović da nemamo pravo da se
pitamo? Ili možda želi reći da nemamo pravo da mislimo?
Dakle, jedini kontekst u kojem je spominjana Enida Vehabović na
portalu Ekran.ba je onaj u kojem se problematizira njeno zaposlenje na
UNSA. Naš portal nije pisao o tome koju boju haljina voli gospođa
Vehabović, niti koja su njena omiljena jela koja kuha, nismo pisali ni
o cipelama koje voli nositi Kenan Vehabović, niti o bilo čemu sličnom.
Pisali smo o činjenicama vezanim za zaposlenje supruge tadašnjeg
inspektora! Mi, kao i neki naši novinarski izvori i kontakti, i dalje
smatramo da je ovo zaposlenje krajnje problematično, čak i ako ima
zakonskog osnova. Smatramo da je krajnje neprimjereno da se članovi
porodice inspektora koji nadzire jednu instituciju, zapošljavaju u
istoj toj instituciji. Nepodijeljenog smo mišljenja da takvo
zaposlenje neupitno upućuje na nepotizam i korupciju. Nismo pravnici
kao gospođa i gospodin Vehabović, ali znamo sabrati jedan i jedan.
Molimo Vas gospodine Vehaboviću, obraćajući Vam se na ovaj način
direktno, dajte nam samo jedan primjer iz zemalja EU u kojem je
supruga jednog inspektora, bez sankcija, zaposlena na institucijama
koje kontrolira. Mi smo pokušali doći do takvog primjera, ali nismo
uspjeli. Molimo Vas stoga da nam Vi u svom sljedećem demantiju, iz
Vašeg bogatog pravničkog iskustva, date takav primjer, rado ćemo ga
objaviti i napisati da smo pogrešno sumnjali u legalnost zaposlenja
Enide Vehabović.
Posebno nas zanima takav slučaj ukoliko je nakon svega, dotični
inspektor otišao na jednu od najviših stručnih pozicija u državi. Ne
upućuje li to na povezanost sa politikom, ili ćete nas ubjeđivati da u
BiH radna mjesta u državnim organima dobijaju ljudi koji ne pripadaju
vladajućim političkim strankama? Ali, to sada i nije bitno za cijelu
priču.
U nastavku svog demantija Kenan Vehabović navodi tekstove u kojima je
problematiziran njegov rad, konstatirajući da smo iznijeli “mnoštvo
neistina i kleveta, koje se moraju demantirati istinom, budući da
mojoj porodici i meni nanose ogromnu štetu.“ Na žalost, gospodin
Vehabović ne navodi niti jednu jedinu od “mnoštva neistina“ koju
demantira “istinom“. Umjesto toga, on nudi svoja uvjerenja da je posao
inspektora radio “savjesno i odgovorno“. Naravno, niko ne spori da
Kenan Vehabović tako misli o svom radu, ali očigledno postoje i oni
koji misle sasvim suprotno od toga. Tome svjedoči i akt dekana
Elektrotehničkog fakulteta UNSA, u kojem se traži da Senat razmatra
njegovo postupanje na ovom fakultetu. Nikada prije, a ni poslije
inspektora Vehabovića ovakvi akti nisu kružili univerzitetima. Dakle,
ne misle svi da je Kenan Vehabović bio “savjestan i odgovoran“.
Naprotiv, puno je onih koji misle potpuno drugačije.
Umjesto argumenata Vehabović, demantirajući sam sebe, samo potvrđuje
da su naši tekstovi pisani isključivo o njegovom inspekcijskom radu.
Mi smo navodili konkretne primjere do kojih smo došli, a koji idu u
prilog tome da je Kenan Vehabović posao inspektora obavljao na način
koji baca sumnju u njegov rad. Na primjer, pozivamo gospodina
Vehabovića da demantira informaciju da je nadležni sud svojevremeno
poništio njegovu suspenziju profesora Zdravka Lučića na Pravnom
fakultetu. Mi ćemo taj demanti, uz puno izvinjenje objaviti bez
korekcija, kao što smo i prošli. Ili, demantirajte, molimo Vas
gospodine Vehaboviću, naš navod da je sud presudio suprotno Vašem
inspekcijskom nalogu i potvrdio da niste imali pravo oduzimati izbor
na predmet profesoru Arminu Škrbi. Ili, demantirajte da ste na
Pedagoškom fakultetu uklonili profesora Samira Arnautovića koji je
imao sve kompetencije da izvodi nastavu, a omogućili da na isti
predmet dođe dekan Fakulteta za upravu profesor Krčalo Nezir, koji ne
samo da nije imao kompetencije, nego nije ni doktorirao iz oblasti
filozofije, što je elementarna kompetencija za predmet o kojem se
radi. Demantirajte, gospodine Vehaboviću, da ste, kao inspektor pod
čijim nadzorom je Fakultet za upravu, na ovoj instituciji, baš kao i
Vaša supruga, za vrijeme mandata inspektora stekli diplomu magistra
uprave. Zašto ste, nakon neuporedivo kvalitetnijeg studija prava,
odjednom dobili želju za master studijem uprave? Ima li to veze sa
omogućavanjem honorara dekanu koji je Vama i Vašoj supruzi potpisao
diplome? Mi sumnjamo da ima! Ali, te sumnje nemaju osnova ukoliko nije
tačno da ste stekli diplome, koje i sami navodite, u vrijeme dok ste
bili inspektor. Ima još informacija koje nismo objavili, a koje dovode
u sumnju rad Kenana Vehabovića. Sumnja ne znači istovremeno i krivicu,
mi gospodina Vehabovića nismo ni za šta optuživali, samo smo iznosili
činjenice. Molimo stoga da demantira te činjenice i mi ćemo se
ispričati za pogrešne informacije koje smo objavili.
Ali, umjesto demantiranja činjenica, Vehabović nas obavještava o
anonimnim prijavama i nekim istragama koje je protiv Vas vodio
inspektorat u kojem ste radili. Da je pažljivo čitao tekstove koje
navodi, mogao je jasno zaključiti da nije on osobno bio tema našeg
pisanja, nego “inspektor Kenan Vehabović“, koji je sve to što je radio
mogao raditi upravo zahvaljujući stanju u inspekcijskim službama.
Njegov primjer je za nas bio eklatantan primjer mogućeg
zloupotrebljavanja inspekcijskog položaja. Zato svi navodi o nekim
inspekcijskim nadzorima nemaju smisla, jer nije ni bilo za očekivati
da bude bilo šta utvrđeno kao sporno u njima, budući da nije bila
sporna već sama činjenica da je, skupa sa suprugom, sticao diplome i
zaposlenja na fakultetima na kojima je vršio inspekcijske nadzore.
Oprostite za direktno obraćanje, ali molimo Vas, još jedanput
gospodine Vehaboviću, dajte nam barem jedan takav primjer u nekoj od
zemalja EU.
Za nas je, kada već govorimo o “kontroli“ rada inspektora Vehabovića,
više nego čudno da su sve prijave protiv njega bile anonimne! Ne gvori
li to u prilog mišljenju da je Kenan Vehabović u javnosti prepoznat
kao dio centara moći i da nije dobro zamjeriti mu se? Ne govore li
anonimne prijave u prilog tome da su se “prijavljivači“ plašili Kenana
Vehabovića i njegove osvete? Ne govore li ove prijave u prilog tome da
je inspektor Vehabović bio sklon pravnom nasilju i nasilju nad pravom
kako bi eliminirao one koji nisu bili podobni i nisu odgovarali
njegovoj volji?
Kenan Vehabović konstatira da se ovi inspekcijski nadzori mogu
provjeriti “u nadležnim inspekcijskim službama“, ali da to nija padalo
na pamet autorima tekstova. Na Vašu žalost, ne samo da prebrzo
zaključujete, gospodine Vehaboviću, nego i pogrešno zaključujete.
Pokušavali smo dobiti informacije iz “nadležnih inspekcijskih službi“,
ali nikada nismo dobili odgovore. Čak i za ovu priliku pokušali smo
doći do informacije od najodgvornijeg u inspekciji Kantona, ali
bezuspješno. Toliko o transparentnosti “nadležnih inspekcijskih
službi“, ali i  Vašem zaključivanju. Nisu li time još jedanput
potvrđene naše sumnje?
Na kraju svog demantija Kenan Vehabović naglašava da mu je našim
tekstovima nanesena šteta. Nama to nije bio cilj, cilj nam je bilo
informiranje javnosti. Zato ga (opet!) molimo da demantira naše
navode, konkretne navode, kako bismo se mogli ograditi “od sadržaja u
navedenim tekstovima“ i dati mu javno izvinjenje. Čak i porodici
Vehabović, mada nismo o njoj ni pisali. Uzgred, da li se Kenan
Vehabović ikada zapitao o mogućoj šteti koju je on prouzročio društvu
i drugima? Da li se zapitao o svom udjelu u padu UNSA na međunarodnim
rang-listama za više od 1000 mjesta?
Vrlo je interesantno u reagiranju Kenana Vehabovića, da ono nije
uslijedilo nakon prvog ili drugog teksta, nego tek nakon nekoliko
mjeseci. I to tačno nakon što smo obavli razgovor sa dekanom
Veterinarskog fakulteta profesorom Nihadom Fejzićem, koji nam je na
vrlo transparentan i profesionalan način, kakav do sada nismo
zabilježili na UNSA, dao informaciju da je Enida Vehabović na ovom
fakultetu zaposlena na poziciji sekretara/tajnika isključivo
zahvaljujući zaposlenju bez konkursa koje je dobila dok joj je suprug
bio inspektor. U tom periodu je, nedugo nakon zapošljavanja, otišla i
na porodiljsko odsustvo. Demantirajte nas, gospodine Vehaboviću,
ukoliko griješimo.
Dakle, zahvaljujući zaposlenju bez konkursa, koje joj je omogućilo
prednost nad ostalim kandidatima, Enida Vehabović je zaposlena na
poziciji sekretara/tajnika Veterinarskog fakulteta. Nije li previše
očigledno da je upitno, da ne kažemo sumnjivo zaposlenje bilo osnova
za zakonito zapošljavanje? Demantirajte nas, opet Vas molimo,
gospodine Vehaboviću, ako griješimo! Nove informacije do kojih smo
došli, a koje prema našem mišljenju iniciraju sumnje na eklatantan
primjer zoupotrebe pozicije inspektora, objavit ćemo u narednom
periodu. Pritom, ne želimo i nećemo iznositi tvrdnje i zaključke, nego
samo činjenice i, eventualno, sumnje. Valjda u demokratskoj državi, u
kojoj je Kenan Vehabović sekretar/tajnik Skupštine, najvišeg
zakonodavnog tijela, imamo pravo sumnjati, iznositi činjenice i
mišljenja? Ili je Vehabović jedan od onh koji smatraju da bi trebalo
to pravo ukinuti? Sa Kenanom Vehabovićem bi BiH trebala ići evropskim
putem, koji kao jednu od vrijednosti ističe slobodu govora i mišljenja
i borbu protiv korupcije i nepotizma! Može li BiH sa ovakvim
sekretarom/tajnikom ići evropskim putem?
Na kraju moramo reći da je potpuno besmisleno Vehabovićevo obraćanje
Vijeću za štampu BiH, koje reagira prema osobnim nahođenjima i koje je
odavno izgubilo svaki legitimitet. Mi ih ne smatramo ozbiljnom
institucijom radi koje bismo nešto objavili. Pogotovo radi njih ne
bismo objavili demanti bilo koje vrste. Kao što smo već naglasili,
demantije rado objavljujemo i smatramo ih dijelom sistema
informiranja. Na žalost, u demantiju Kenana Vehabovića nismo našli
niti jedan demant naših informacija, nego njegovih namjera. Zato
pozivamo Kenana Vehabovića da, umjesto što kruži okolo po udruženjima
koja nemaju veze sa našim pisanjem, demantira informacije koje smo
objavili i na način konkretnih argumenata, a ne paušalnih i
proizvoljnih mišljenja o sebi (svom radu) i nama, pokaže da nismo bili
u pravu, odnosno da smo objavili krive navode. Budite uvjereni
gospodine Vehabović da ćemo Vam nakon takvog demantija (ukoliko je
uopće moguć) sa zadovoljstvom dati javnu ispriku. Time bismo bili
uvjereni da je Kenan Vehabović zaista prava osoba na visokoj državnoj
poziciji koju danas obnaša. Zato bi nam zaista bilo zadovoljstvo da
naše informacije i navodi, ukoliko su krivi, budu demantirani.

Ekran.ba

About Ekran

Check Also

news-2014-oktobar-univerzitet_zenica_

Novi skandal na bh univerzitetima: Diktatura Memnune Hasanice na FF UNZE

Nakon višemjesečnog istraživanja i provjeravanja informacija koje smo dobili od naših suradnika iz Rektorata Univerziteta …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Powered by keepvid themefull earn money