Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Novi skandal na bh univerzitetima: Diktatura Memnune Hasanice na FF UNZE

Novi skandal na bh univerzitetima: Diktatura Memnune Hasanice na FF UNZE

Nakon višemjesečnog istraživanja i provjeravanja informacija koje smo
dobili od naših suradnika iz Rektorata Univerziteta u Zenici (UNZE) i
Ministarstva obrazovanja i nauke ZEDO kantona, Ekran.ba objavljuje do
sada nečuvene primjere diktature u oblasti visokog obrazovanja u BiH.
Da kojim slučajem prije nekoliko godina UNSA nije vodio besprizorni
Muharem Avdispahić (koji je nadmašio sve i svakoga), informacije koje
ćemo objaviti u narednom periodu sigurno bi bile i jedinstven primjer
nezakonitosti u upravljanju jednom visokoškolskom ustanovom. Način na
kojim se upravlja Filozofskim fakultetom (FF) Univerziteta u Zenici,
zapravo je primjer šta se dešava sa jednom perspektivnom
visokoškolskom institucijom kada dospije u ruke nekompetentnih,
nesposobnih i visokom obrazovanju nedoraslih osoba. Doda li se svemu
ogromna količina neznanja i sručne zaostalosti, dobije se – Memnuna
Hasanica, dekanesa FF UNZE.
Memnuna Hasanica je, prema našim informacijama, doslovno ukinula sve
akademske slobode na Filozofskom fakultetu, ne ostavljajući čak ni
mogućnost rasprave na sastancima. Svi koji glasaju onako kako Hasanica
ne želi, izloženi su maltretiranju i dsiciplinskim mjerama, koje ova
besprimjerna dekanesa izriče bez zakonskog osnova. Da se uistinu radi
o svojevrsnom sadističkom zadovoljstvu u ispoljavanju sile koju crpi
iz upravljačke pozicije, dokazala je prije nešto više od mjesec dana,
kada je, nakon izricanja opomene pred otkaz jednoj profesorici rekla:
“Jedva sam čekala da je kaznim!” Postoji li drugi primjer za ovakvo
sadističko uživanje? Teško!
Logično je, nakon ovih prvih informacija, na samom početku postaviti
pitanje: ko je Memnuna Hasanica i kako je, sa ovakvim osobinama, mogla
postati dekanesom Filozofskog fakultetu u Zenici?
Sve do 1995. Memnuna Hasanica je bila ispodprosječna srednjoškolska
profesorica zeničke gimnazije. Prema informacijama naših izvora, bila
je poznata po dosadnim časovima i sklonosti konzumiranju alkohola. Kao
takva, jedinu perspektivu izvan školskih učionica imala je u
prevođenju dokumenata potrebnih za razne, uglavnom izbjegličke svrhe.
U ratnim i poslijeratnim godinama, to je bio unosan posao. Korist koju
je Memnuna Hasanica imala od rata, međutim, ne treba mjeriti novcem
koji je za prevođenje uzimala od izbjeglica. Nema sumnje da bez rata
Hasanica ne samo da ne bi nikada mogla biti dekanesa jednog fakulteta,
nego ne bi mogla biti ni univerzitetska profesorica. O tome govori
njen uspon od ispodprosječne srednjoškolske profesorice sklone
alkoholu, do dekanese FF UNZE. Kako je počelo?
Osnivanjem Pedagoške akademije u Zenici, zahvaljujući tadašnjem
krajnje suspektnom dekanu Muhamedu Arnautu, počinje streloviti uspon
ispodprosječne profesorice i prevoditeljice za uvjerenja i dokumente
raznih vrsta. Naime, Muhamed Arnaut dolazi na ideju da Hasanicu
angažira za predmete njemačkog jezika, a nešto kasnije i da je uputi
na postdiplomski studiji na Filozofski fakultet u Sarajevu.
Kako bismo bolje opisali situaciju na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u
Zenici, koja je kasnije prerasla u Filozofski fakultet, zadržimo se
malo na “referencama“ dekana Muhameda Arnauta, koji je prema našim
informacijama glavna “referenca“ Memnune Hasanica. Do informacija nije
bilo jednostavno doći, jer čak i na internetu o ovom “znanstveniku“
nema skoro ništa! Muhamed Arnaut je jedinstven primjerak dekana u
svijetu, jer je obavljao ovu dužnost bez doktorata znanosti,
proglašavajući sebe za profesora sa magisterijem. Da stvar bude gora,
Arnaut nikada nije donio ni diplomu o magistratu, već je
administraciji Fakulteta poturio neovjereno, fotokopirano “uvjerenje“
o magistriranju sa zaglavljem Univerziteta u Beogradu.
Preko naših suradnika u Beogradu pokušali smo doći do informacije da
li je Arnaut zaista magistrirao na pomenutom Univerzitetu, ali takva
informacija tamo ne postoji, ili je nama ostala nedostupna. U svakom
slučaju, sve su prilike da je Muhamed Arnaut potpuno nezakonito
obavljao dužnost dekana! On ne samo da nije imao osnova zvati se
profesorom univerziteta, nego je, po svemu sudeći, krivotvorio čak i
podatke o svom magisteriju.
Nakon što ostaje bez pozicije dekana, Muhamed Arnaut biva potpuno
uklonjen iz struktura UNZE. Kao nekvalificiran, on nije mogao zadržati
privilegije koje je imao. Tada dolazi na ideju da, uz svoje političke
veze, od Memnune Hasanice napravi prvo profesoricu, a potom i dekanesu
Pedagoškog, odnosno (kasnije) Filozofskog fakulteta. On Hasanicu
upućuje na postdiplomski studiji, koji ova nekompetentna
srednjoškolska profesorica jedva završava 2003. godine. Navodno joj je
jedna od profesorica na postdiplomskom studiju FF UNSA rekla da je
magistarski rad njen krajnji domet i da je i to postigla zahvaljujući
pritiscima, a ne kompetencijama i radom, sugerirajući joj da nipošto
ne prijavljuje doktorat. Prema infrmacijama koje smo dobili, Hasanica
joj to nikada nije zaboravila!
Jedan problem je magistriranjem bio riješen, ali je stvoren drugi:
kako doći do doktorata, jer na FF UNSA nije bilo nikoga ko se želio
prihvatiti mentorstva i rada sa znanstveno skandaloznom
kandidatkinjom. I taj problem rješava bivši, nezakoniti dekan: Memnuna
Hasanica, uz pomoć Arnautovih veza, na Filozofskom fakultetu u Banja
Luci prijavljuje doktorsku disertaciju pod naslovom: “Akcionsart u
njemačkom i srpskom jeziku – afiksalni način tvorbe“. U doktorskoj
disertaciji Memnuna Hasanica srpski jezik uzima kao paradigmatski
izraz za govor naroda na području bivše Jugoslavije, poredeći ga sa
njemačkim jezikom i strukturom ovog svjetskog jezika. Kako to izgleda,
može se najbolje provjeriti ukoliko se pogleda njen udžbenik
“Akcionalnost i tvorbeni modeli glagola u njemačkom i b/h/s jeziku“,
koji u stvari nije nikakav udžbenik, nego doktorska disertacija
bizarne dekanese sa izmijenjenim naslovom. Naziv “b/h/s“ jezik u
tekstu treba zamijeniti “srpskim“ i dobijete originalni doktorat
Memnune Hasanice!
U svakom slučaju, nakon sticanja doktorata u 53. godini života,
“perspektivna“ Memnuna Hasanica, uz podršku veza koje još od vremena
“dekanisanja“ ima Muhamed Arnaut, biva ekspresno izabrana u zvanje
docenta (2007.), zatim vanrednog profesora (2012.) i na kraju, “kako i
treba“, u zvanje redovitog profesora (2018.), a da nikada u životu
nije sudjelovala niti na jednoj međunarodnoj lingvističkoj
konferenciji, niti je napisala ijednu ozbiljnu lingvističku studiju!
Sve reference Memnune Hasanica, sa kojim je izabrana u zvanje
profesorice, a potom i dekanese, stečene su u Zenici, Mostaru i
Bihaću. Zamislite univerzitetsku profesoricu njemačkog jezika koja
nikada nije sudjelovala niti na jednoj konferenciji u Njemačkoj?!
Zamislite profesoricu njemačkog jezika koja niti jednu jedinu
referencu nema stečenu na njemačkom govornom području!!
Ukoliko se ne računa njena doktorska disertacija, koja je svakako
ispod svakog nivoa, Memnuna Hasanica nije objavila niti jednu knjigu
iz oblasti koju predaje, jer “Njemačko-bosanski poslovični rječnik“,
sa kojim je postala redovita profesorica ove godine, kako sama stvar
kaže, nije knjiga i nigdje na svijetu, izuzev u Zenici, ne može biti
referenca za sticanje zvanja redovitog profesora. Na ovaj način
Memnuna Hasanica je postala profesorica, stičući uvjete da se
kandidira na poziciju dekana i na kraju osvoji mandat.
Nije potrebno posebno naglašavati da ova srednjoškolska profesorica to
nikada ne bi mogla da nije bilo podrške Muhameda Arnauta, koji je
svojim vezama krčio put netalentiranoj sudskoj prevoditeljici.
Zauzvrat, ona je Arnautovu kćerku, kako i dolikuje zahvalnoj učenici,
postavila na mjesto – prodekanese! Kako Hasanica može imati samo jedan
mandat, nema sumnje da je otac Muhamed već planirao da kćerka zauzme
fotelju koju je on morao napustiti jer nije imao kvalifikacije za
obavljanje mjesta dekana. Tako bi bila stvorena svojevrsna obiteljska
tradicija dekanstva u porodici Arnaut.
Ali i u tome se krije jedna velika nezakonitost – Memnuna Hasanica
mora ići u mirovinu prije isteka mandata! Kako je onda uopće mogla
biti izabrana na mjesto dekanese? Zakon ne dopušta mogućnost izbora
osobe koja radnim odnosom ne može pratiti mandat. Odgovor na to
pitanje treba potražiti u Kantonalnoj inspekciji i Rektoratu UNZE,
odnosno UO UNZE. Teško da je prilikom imenovanja mogla da se potkrade
ovakva greška, prije će biti da se radi svjesnom izbjegavanju
zakonskih odredbi. Nema sumnje da su Arnautove veze i ovdje odigrale
odlučujuću ulogu!
Nakon što je sjela u fotelju dekanese, Memnuna Hasanica je počela
provoditi diktaturu sa ciljem skrajanja Fakulteta po mjeri zeničkih
političkih centara moći kojim pripada njen mentor. Za samo dva mjeseca
sa Fakulteta su otjerani veoma kompetentni profesori, izrečeno je više
teških disciplinskih mjera bez zakonskog utemeljenja, vršen je
pritisak na profesore da ne komentiraju odluke dekana i katastrofalnu
politiku koju vodi Hasanica. Pod pravim mobbingom nalaze se svi oni
koji nisu iz Zenice i ne pripadaju Hasanicinim mahalskim krugovima.
Samo činjenica da Fakultet već decenijama nije okrečen, da nema
grijanje, da je biblioteka u očajnom stanju, da su u zgradi pacovi
“domaće životinje“ i da profesori rade u krajnje neuslovnim
okolnostima, bez elementarnih stvari za rad, govori o tome da Hasanica
nema drugog interesa nego ostvarivanje materijalne koristi za sebe i
svoje suradnike. Za Fakultet je baš briga!
Kako to da se inspekcijske službe i Tužilaštvo KS još uvijek nisu
uključili u rasvjetljavanje okolnosti nezakonitog izbora Memnune
Hasanica na mjesto dekanese, nismo uspjeli saznati. Vjerovatno odgovor
na ovo pitanje zna Muhamed Arnaut i njegovi politički šefovi. Međutim,
ono što smo uspjeli saznati od naših izvora bliskih međunarodnim
centrima valorizacije univerziteta, jeste da će UNZE, upravo
zahvaljujući Filozofskom fakultetu, na julskoj Webometricsovoj
rang-listi drastično pasti! UNZE je trenutno 4286. na svjetskoj listi
(!!!!), pozicioniran tek na šestom mjestu među univerzitetima u BiH.
Prema našim informacijama, Burch univerzitet je, zahvaljujući
neinventivnosti na FF i Pravnom fakultetu UNZE, već odavno pretekao
zenički univerzitet (što će tek biti obznanjeno), dok će Univerzitet u
Istočnom Sarajevu do konačnog formiranja liste takođe vjerovatno biti
ispred UNZE! Nije li to sramno i nije li krajnje vrijeme da se UO UNZE
pozabavi borbom sa nekvalitetom na ovoj visokoškolskoj instituciji? Da
li uopće ima snage u ovoj upravljačkoj instituciji za tako nešto?
Odgovor na ovo pitanje bit će dat sigurno već u skorije vrijeme.
Diktatura koju Memnuna Hasanica provodi na FF UNZE postala je
problematična ne samo zbog sve većeg propadanja ovog fakulteta, nego i
zbog povlačenja na dno cijelog Univerziteta. Neko ko je dekansku
poziciju stekao na način na koji je to postigla Hasanica i sa
“referencama“ koje ona ima, zaista bi morao biti predmet ozbiljne
analize rezultata. Pored toga, diktatorski odnos i ukidanje akademskih
sloboda koje provodi Hasanica, pravo je ruglo za UNZE i može mu
nanijeti samo štetu.
Uostalom, predstojeći upis studenata to će svakako pokazati, jer je
sve manji broj zainteresiranih za studije na FF UNZE. A kako bi i bio
veći sa ovakvim vođenjem Fakulteta, rastjerivanjem svih kvalitetnih
profesora koji su trenutno predavali i maltretiranjem onih koji još
uvijek predaju? Ekran će nastaviti sa istraživanjem fenomena diktature
na FF UNZE i objavljivanjem novih informacija vezanih za nezakonitosti
u sticanju pozicija i radu aktuelne dekanese Memnune Hasanica. Prema
onome što smo do sada saznali, na pomolu je nova afera na bh
univerzitetima.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

600_1478099414mirvad_kuric

Glumac u ulozi ministra se oglasio

Mirvad Kurić, Radončićev kućni glumac se oglasio u povodu smjene Marijele Margete-Hašimbegović. Bolje bi bilo …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Powered by keepvid themefull earn money