Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Akademski juriš Benjamine Karić

Akademski juriš Benjamine Karić

Kada je dolazila na poziciju gradonačelnice, Benjamina Karić je bila izreklamirana kao “najmlađa doktorica“ prava i ekspert za “klasično pravo“. Sve je to zvučalo vrlo ubjedljivo i blještavo. Određene informacije kojim je raspolagao portal Ekran.ba su još tada govorile da se iza te lijepe priče krije sasvim druga stvarnost. Međutim, poznavatelji stanja u akademskoj zajednici pozitivno su ocjenjivali akademski put Benjamine Karić, tako da su priče koje bacaju pravo svjetlo na njenu karijeru ostale neprovjerene i po strani. Međutim, nove informacije su u cilju objektivnosti informiranja zahtijevale sagledavanje drugačijih mišljenja i akademskog uspona mlade docentice. pokazalo se sa puno razloga. Portal Ekran.ba objavljuje prvi tekst u seriji koja će pratiti istraživačke informacije do kojih je došao Istraživački tim Ekran.ba.
Benjamina Karić svoju akademsku karijeru počinje u martu 2014. izborom u zvanje asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku. Interesantno je da su sarajevski mediji na svaki način nastojali zaobići informaciju da je novopečena akademski angažirana na instituciji koja se smatra crnom rupom visokog obrazovanja. Ipak, sama činjenica da je Karić karijeru počela na Univerzitetu u Travniku, odnosno Pravnom fakultetu u Kiseljaku (preciznije u jednom selu kod Kiseljaka), sama po sebi ne znači ništa negativno. Pažnju pobuđuje činjenica da je Karić u zvanju asistenta provela svega sedam mjeseci! Već nakon sedam mjeseci gradonačelnica Sarajeva postaje viša asistentica!
Dakle, u istoj godini u kojoj je izabrana za asistenta, Karić je brzopotezno napredovala! Na jednak način, Karić biva birana i u zvanje docenta, netom nakon što je doktorirala na Univerzitetu u Zenici! Odmah potom obnašala je i funkciju prodekana, što je zaista galopirajuće napredovanje čak i za Univerzitet u Travniku! Dakle, za samo četiri godine, Karić je od asistenta postala prodekan! Već ova činjenica govori da je akademska karijera Benjamine Karić najvjerovatnije fabrikovana i da iza nje ne stoji ništa akademski relevantno. Mora se, međutim, naglasiti da je tako nešto samo sumnja, koja je zasnovana na galopirajućem akademskom usponu!
Koliko ova sumnja ima osnova, pokazuje i doktorska disertacija Benjamine Karić. Bez ulaženja u sadržaj disertacije, činjenica da je, kako to sama voli reći, Benjamina Karić doktorirala “klasično rimsko pravo“, a da nikada nije ozbiljno studirala klasične jezike, dovoljno govori da je i ovdje u pitanju “akademska rašomonijada“. Mada njen mentor prof. dr. Drino Dževad na upit portala Ekran.ba navodi: “Nisam nigdje studirao klasičnu filologiju, niti je to  “važan segment za izučavanje rimskog prava” na bilo kom pravnom fakultetu u svijetu (ne postoji kao uslov niti obaveza nigdje na pravnim fakultetima!). Naprotiv, studij latinskog jezika pripada humaniori, dok je studij prava klasična društvena nauka svugdje u svijetu, pa i u BiH!“ Sve to je tačno, ali je tačno i to da ako, primjera radi, neko predaje englesku književnost, mora znati engleski jezik, mada se u studiju književnosti nigdje ne zahtjeva i studiji engleskog jezika. Tako je i sa svim ostalim društvenim znanostima na koje se Drino poziva i to važi svuda u svijetu. Benjamina Karić ne samo da nije izučavala (nije morala studirat) klasične jezike, nego nema tragova da poznaje i osnove klasičnih jezika, kojim se morala služiti ukoliko je čitala izvornu literaturu na latinskom i starogrčkom jeziku, koja je za “klasično rimsko pravo“ sasvim sigurno nezaobilazna u smislu sagledavanja duha na kojem se ono zasniva.
Da stvar bude gora, Benjamina Karić se predstavljala i kao prevodilac sa latinskog jezika, mada je za tako nešto sasvim sigurno potreban studiji latinskog jezika, koji Karić nema! Budući da Benjamina Karić odbija odgovarati na pitanja koja sama ne sroči novinarima, odgovori na naša pitanja koja smo uputili gradonačelnici nisu došli. Bilo je besmisleno slati nova pitanja, kada odgovori nisu stigli ni na stara. Zato na razini hipoteze proistekle iz istraživanja koje je obavio istraživački tim Ekran.ba ostaje stav da Benjamina Karić nije sposobna kompetentno prevoditi sa klasičnih jezika, samim tim i latinskog jezika. Ukoliko je ovaj hipotetički stav tačan, a ima dosta razloga da je to tako, budući da Karić nije studirala klasičnu filologiju, možemo zaključiti već na početku istraživanja da je gradonačelnica Sarajeva svoju akademsku karijeru gradila na falsifikatima!
Galopirajuće napredovanje, koautorstva sa mentorom čak i kada su u pitanju prikazi, sumnjivo znanje i još sumnjivije akademsko predstavljanje, nešto su što se čini da na cijelom dosadašnjem putu ispunjava akademsku karijeru Benjamine Karić. Prema svemu sudeći, ono što je radila kao asistentica i docentica Univerziteta u Travniku, Benjamina Karić sada želi primijeniti (i primjenjuje?!) i na poziciji gradonačelnice.
Portal Ekran.ba će u narednom periodu objaviti saznanja i informacije do kojih je došao Istraživački tim Ekran.ba, rasvjetljavajući “akademski put“ Benjamine Karić. Za čitaoce portala Ekran.ba ovo može biti interesantno ne samo u pogledu sagledavanja profesionalnih karakteristika nekoga ko obnaša tako značajnu dužnost kao što je gradonačelnica Sarajeva, nego jednako toliko i u pogledu sticanja uvida u to ko je osoba koja će na predstojećim izborima biti nositeljica liste SDP za KS! Već na prvi pogled čini se da je Benjamina Karić daleko ispord razine društvenih pozicija koje zauzima.
Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

K(l)ošarac najavljuje konferenciju o “Otvorenom Balkanu“ u Sarajevu!

Više nema dileme, nakon najave Saše K(l)ošarca da će u Sarajevu organizirati konferenciju o Otvorenom …