Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Ekskluzivno: Mobing na UNZE u režiji Damira Kukića

Ekskluzivno: Mobing na UNZE u režiji Damira Kukića

Nakon što je profesorica na Katedri za engleski jezik dala otkaz,
pošto je bila izložena torturama i nezakonitim upozorenjima pred otkaz
od strane dekanese Memnune Hasanice, inače znanstveno ništavne
germanistice, portal Ekran.ba je došao do informacija i dokumenata
koji govore o tehnologiji mobinga koja je razrađena na Univerzitetu u
Zenici. Prema svim informacijama koje smo dobli, nema sumnje da iza
sistemskog zlostavljanja stoji Damir Kukić, rektor Univerziteta, inače
politički umrežen u krugove bliske Draganu Čoviću.
Informacije koje smo dobili, a koje opisuju samo jedan dio tortura
kojim su izloženi oni koji, usljed mobinga, budu prinuđeni otići na
bolovanje, govore da se zaista radi o sistematskom zlostavljanju i
monstruoznim konstrukcijama koje se u tom pravcu prave u Rektoratu
UNZE. Prema važečim procedurama o bolovanju, koje se primjenjuju na
UNZE, kada se na poslu dostavi obrazac AS1 kojim uposlenik/ica otvara
bolovanje (u konkretnom slučaju portalu poznat i datum dostavljanja
ovog obrasca!) na kojem stoji dijagnoza i šifra bolesti, mora se
sačekati da prođe tekući mjesec, odnosno da istekne zadnji radni dan u
mjesecu, kada se uzimaju doznake za taj mjesec i utvrđuje da
uposlenik/ica produžava ili ne produžava bolovanje. To je procedura
koja zakonski važi i koja se primjenjuje u slučajevima kada se ne radi
o nepodobnim uposlenicima/cama UNZE!
Kada se RADI O NEPODOBNIM uposlenicima/cama, procedura na važi i od
uposlenika se, suprotno svim zakonskim propisima, traži ono što ne
postoji. U konkretnom slučaju, primjeru torture na UNZE, uposlenika/cu
prije kraja mjeseca pitaju “kad će donijeti doznake“ i obavezno se
navodi da “oni“ “moraju pisati osmice“ a da uposlenik/ca treba “znati
šta to znači“ ako ONI “ne pišu osmice“, odnosno ako uposlenik/ca ne
donese doznake prije nego ih i može dobiti. Svi u administracijama
javnih preduzeća znaju da se doznake za bolovanje uzimaju zadnji radni
dan u mjesecu, što u konkretnom slučaju nije poštovano. Prema svemu
što smo saznali, izgleda očiglednim da se radilo o  neciviliziranom
uznemiravanju uposlenika/ce zahtjevima koje on/ona ne može ispuniti i
pokušaju da se stvore neki prividni razlozi izricanja otkaza! Ali, tu
nije sve.
Na UNZE kada ne uspiju u jednom načinu zlostavljanja, nastavljaju sa
drugim načinima.
Kada je uposlenik/ca donio/la obrazac Izvještaja o privremenoj
spriječenosti za rad (tj.doznake) na kojima je stajalo da je i dalje
na bolovanju, par dana nakon toga mu/joj je rečeno da ne može na
doznakama pisati “i dalje” i da se nadaju da uposlenik/ca ima termin
kada treba ići na kontrolu kod doktora! Nevjerovatni komentari
dolazili su iz Rektorata UNZE, od ovlaštene osobe. Nema sumnje da
rektor Damir Kukić kao odgovorno lice stoji iza ovakvih komentara,
odnosno postupanja službenica, kao što nema sumnje da ovakva
postupanja predstavljaju teške zloupotrebe i položaja i zlostavljanje
zaposlenih. Činjenica da ništa nije poduzeo u pogledu postupanja
šefica odjeljenja Rektorata, govori da on podržava takva postupanja.
Međutim, ni tu se ne završava zlostavljački odnos koruptivno
zaposlenih uposlenica Rektorata UNZE, koje djeluju pod komandom Damira
Kukića. Iz Rektorata su tražili da im uposlenik/ca dostavi  dokument
iz kojeg se vidi do kada je na bolovanju! Kao da se radi o godišnjem
odmoru, ili o neplaćenom odsustvu! Kako to pacijent može znati, i može
li iko uopće znati, do kada će biti bolestan?! Pacijent se, valjda
liječi, tj. nije na bolovanju zato što mu je dosadno na poslu, nego
zato jer je bolestan i to u konkretnom slučaju zbog postupanja
kriminaliziranog Damira Kukića i njegovih suučesnica u zlostavljačkim
postupcima.
Međutim, kraj zlostavljačkim zahtjevima nije čak ni ovdje, jer
zostavljači na UNZE od nepodobnih uposlenika traže ocjenu komisije za
bolovanje, mada ta komisija ocjenu daje tek nakon 42 dana provedena na
kontinuiranom odsustvovanju sa posla zbog blesti! Ne samo da su iz
Rektorata tražili, dva dana nakon dostavljanja doznaka, ocjenu
komisije koju nije bilo moguće dobiti u to vrijeme, nego su za to dali
i rok od dva (!!!!!) dana (portal Ekran.ba posjeduje dokumentaciju o
tome)! Prema zakonskim propisima, koji se i na UNZE primjenjuju
ukoliko se ne radi o nepodobnim uposlenicima, ukoliko se ostaje na
bolovanju preko 42 dana tek tada se pacijent od strane nadležnog
ljekara upućuje na komisiju za bolovanje! U konkretnom slučaju,
zlostavljački zahtjev iz Rektorata stiže nakon manje od mjesec dana
otakako je otvoreno bolovanje.
Iz korespondencije sa uposlenim/om koja je dostupna portalu Ekran.ba,
jasno se vidi da su iz Rektorata UNZE sa komunikacijom prestajali
svaki put kada su dobili logično i na zakonoskim osnovama postavljeno
pitanje. Očigledno je da je cijela “akcija“ upućivanja nesuvislih
zahtjeva organizirana i svjesno provođena od strane uposlenica
Rektorata UNZE, kojim upravlja suspektni Damir Kukić, u ovom slučaju
nesumnjivo odgovorna osoba za zlostavljanje uposlenika i profiliranje
UNZE kao političke institucije podobnih, a ne obrazovne i znanstvene
ustanove.
Da se radi o klasičnom i svjesnom zlostavljanju od strane Rektorata
UNZE, odnosno Damira Kukića i njegovih službenica, vidi se po zahtjevu
koji je Jasminka Ekinović, suspektna šefica službe za
ekonomsko-finansijske poslove na UNZE, inače bliska rodica nekadašnjeg
neuspješnog rektora Sabahudina Ekinovića, poslala na Filozofski
fakultet, koji je proslijeđen uposleniku/ci, dakle, sve preko
posrednika, u kojem se neistinito navodi da je zaposlenik/ca donio
ocjenu radne sposobnosti određenog dana (datum poznat portalu) što
nije tačno.
Istina je da je donesen obrazac As1 na kojem je dijagnoza i privremena
spriječenost za rad, a ne ocjena radne sposobnosti, koju specijalisti
porodične medicine niti daju, niti je mogu dati, niti je bilo vrijeme
za nalaz prvostepene komisije, a kamo li drugostepene, koja je jedina
nadležna za davanje ocjene radne sposobnosti. Na doznakama je, kako
Ekinovićka lažno navodi, nedostajala ocjena radne sposobnosti na dan
kad se uposlenik/ca prvi put javlja ljekaru porodične medicine!!!!!
Ocjenu radne sposobnosti može dati samo drugostepena komisija koja u
slučaju kada još pacijent nije bio ni na prvostepenoj komisiji ne može
ni dati bilo kakvu ocjenu, niti se tek tako može otići na ocjenu
drugostpene komisije. Sve to, bez sumnje, zna Jasminka Ekinović ali se
ona svjesno upušta u zlostavljačke akcije i svojim zahtjevima
očigledno nastoji uznemiriti uposlenog/u na bolovanju i nanijeti
mu/joj što je moguće više tegoba.
Da stvar bude gora, Jasminka Ekinović navodi u svom mailu kojim
ispostavlja nesuvisle zahtjeve da “Odjeljenje centralizovanog obračun
plaća pri Ministarstvu finansija traži da se uz doznaku dostavi i
ocjena radne sposobnosti“ bez da je poslala zahtjev iz Ministarstva sa
obrazloženjem što je i praksa u ovakvoj korespodenciji. Prema svemu
sudeći, dotična se krije iza lažnih zahtjeva Ministarstva, a da pri
tome nikada nije pročitala Pravilnik o radu Drugostepene ljekarske
komsije gdje se objašnjava ono što ona ne zna, a što bi teško mogao
neznati neko ko je u Ministarstvu nadležan za ova pitanja.
Kada se zna da je Jasminka Ekinović, kao i generalna sekretarica
Mediha Arnaut, pripadaju porodično-mahalsko-političkim krugovima UNZE,
teško je pomisliti da su navodi koje objavljujemo tek slučajni gafovi
i pokazatelji neznanja. Za Jasminku Ekinović, baš kao i za Medihu
Arnaut se po zeničkim kuloarima već godinama priča da svoju poziciju
može zahvaliti samo rodbinskim odnosima sa nekadašnjim funkcionerima
UNZE. Uostalom, nakon iznošenja činjenica koje objavljuje Ekran.ba, a
koje nije teško provjeriti, da li će biti pokrenuta odgovornost
Jasminke Ekinović? Da li će biti možda suspendovana zbog nebuloznih
zahtjeva koje je ispostavljala? Da li će biti podignuta krivična
prijava protiv nje i Damira Kukića koji su očito imali namjeru (prva
neposredno, drugi posredno, kao odgovorna osoba) nanijeti trajnu štetu
uposleniku/ci (pišemo u oba roda, jer želimo ukazati da se ne radi o
slučajnosti u postupanju; ima i prezime uposlenika su poznati
portalu)? Da li će možda Tužilaštvo ZDK pokrenuti istragu o
zloupotrebama službenog položaja na UNZE?
Sasvim sigurno neće! Neće baš zato jer iza ovakvih postupaka, u
konkretnom slučaju Jasminke Ekinović, ali i inače, stoje mračni
politički krugovi koji upravljaju UNZE. Zato je Damir Kukić, kažu
upućeni, i mogao postati rektorom, mada se već godinama govori kako
ovaj samozvani ekspert za medije nikada nije ni magistrirao,
falsifikatom dolazeći do suspektnog doktorata na FPN u Sarajevu. Sve
što je u vezi sa Kukićem danas e pod sumnjom, ništa se ne može
tvrditi, ai se ništa ne može ni sa sigurnošću poricati. Kako je to
moguće?
Uostalom, da li je iz konkretno navedenih činjenica moguće sumnjati u
namjeru nanošenja štete nepodobnom uposleniku/ici? Mi mislimo da
takvoj sumnji nema mjesta. Ali ima mjesta mnogim drugim sumnjama
vezanim za Rektorat UNZE i FF UNZE. Otvoreni primjeri zlostavljanja,
ali i “nestanak“ namjenski novoizgrađene zgrade FF UNZE i izbor sina
tadašnjeg dekana, koji je omogućio da zgrada FF nestane, a nastane
zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta, baš na jednom od fakulteta sa
kojima se  on useljava u spornu zgradu, kao i drugi primjeri
nezakonitosti vezanih za sumnjive finansijske transakcije sa
donacijama i projektima, daju dosta razloga za sumnju. Vrlo je
interesantno da su u tim sumnjama uglavnom  ista lica.
Ali, da ne prejudiciramo, postavljamo pitanje: hoće li Jasminka
Ekinović kao direktni akter zlostavljačkih “akcija“ odgovarati za
svoje postupke? Da li će odgovorni Damir Kukić, koji u slučaju
skandalozne Memnune Hasanice nije poduzeo ništa, nego dao podršku
njenim zlostavljačkim postupcima, u ovom slučaju reagirati? Nije li
izostanak reakcije i nakon otvorenog zlostavljanja, dokaz da odgovorna
osoba podržava zlostavljače? Ili su zlostavljači radili po nalogu
“odgovorne osobe“? Vidjet ćemo vrlo skoro! Uz sve navode napominjemo
općepoznatu stvar da portal Ekran.ba objavljuje sve vrste demantija.
Pozivamo da odgovorni na UNZE demantiraju naše navode, ukoliko ti
navodi nisu tačni. Ukoliko nema demantija, pozivamo odgovorne da
“demontiraju“ odgovorne na UNZE zbog zloupotreba položaja i nanošenja
štete kako pojedincima, tako i instituciji.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

bosnia_bosna_herzegovina_hercegovina_bih

Politička kriza u BiH se nastavlja: Svima je sve jasno!

Politička kriza u BiH se nastavlja i produbljuje. Sada je već svima sve jasno! Čak …

Powered by keepvid themefull earn money