Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Velida Mahovkić, Memnuna Hasanica i Damir Kukić podmetanjem pokušali fingirati razloge za otkaz

Velida Mahovkić, Memnuna Hasanica i Damir Kukić podmetanjem pokušali fingirati razloge za otkaz

Kako je moguće da pojedni uposlenici u administraciji na UNZE, odnosno
na Filozofskom fakultetu, a prije svih Velida Mahovkić, nisu znali
dobro izbrojati dane godišnjeg odmora za 2018. godinu? Brojanje je
računska operacija koja se uči u prvom razredu osnovne škole, po
starom sistemu obrazovanja, pa vam za brojanje danas, inače, ne treba
nikakva dodatna naobrazba da biste izbrojali 40 radnih dana godišnjeg
odmora. Kako je moguće da iza nekih stoje godine ne-iskustva u struci,
prije svega, pravnoj, da tek tako zaborave koliko dana ima svaki
godišnji odmor zaposlenih na univerzitetu, i da je javljanje na posao,
poslije godišnjeg odmora,  u svakoj javnoj instotuciji u ovoj državi,
od 1995. godine prvi radni dan, obično ponedjeljak. Dakle, praksa, a i
zakoni nalažu da se možete javiti samo i isključivo radnim danom,
nikako subotom, osim ako poslodavac to nije drugačije definirao.
Na Univerzitetu u Zenici, preciznije Filozofskom fakultetu, poslodavac
za pojedine profesore to “drugačije definira“ i određuje javljanje
neradnim danom, subotom. I to samo nekim profesorima! Onim koji ne
odgovaraju klanu koji upravlja Univerzitetom i Filozofskim fakultetom.
Lažni expert za medije i komunikologiju, rektor Damir Kukić nije se
udostojio odgovoriti na upit o tome da li je subota samo za jednu
uposlenicu radni  dan, a za ostale nije,  što nas je navelo na
zaključak da je 25.08.2018. godine bio radni dan, ali samo za one koje
su dekanesa Memnuna Hasanica, pravnica Velida Mahovkić i rektor Damir
Kukić odabrali da rade neradnu subotu, pretposljednji dan godišnjeg
odmora.
Iako se Kukić u svom CV voli predstavljati za nekoga ko poznaje
internetsku komunikaciju, nije jasno kako je moguće da takav
poznavatelj ovog medija nije u stanju odgovoriti na jedan obični
mali?! Očigledno, on to nije želio učiniti iz razloga koji možemo
pretpostaviti: sudjelovao je u namještanju otkaza nepoćutnoj
profesorici. I to nije prvi put da se u takvim slučajevima Kukić ne
javlja na upite koji mu “nepodobni“ uposlenici pošalju.
Na sastnaku koji je zakazao 2016.godine, kako bi upozorio tri
nepoželjne uposlenice Filozofskog fakulteta, da će jednom dobiti otkaz
ukoliko nisu svakodnevno fizički prisutne u zgradi, jedna od pozvanih
je prije sastanka zamolila tadašnjeg dekana, a današnjeg rektora, da
ne dolazi na sastanak jer joj je članu porodice dijagnosticiran
karcinom. Međutim, nemilosrdnog Kukića to nije zanimalo. Na tom istom
sastanku na koji je profesorica na kraju morala doći, Kukić je rekao
da nije htio odgovarati na mail jer je očekivao da će na sastanku
vidjeti profesoricu! Dakle, on je i u tako teškoj situaciji za jednu
uposlenicu FF UNZE, insistirao da ona dođe na njegov bedasti sastanak.
Malo je reći da je to nehumano od jednog rukovodioca institucijom
koja bi se trebala baviti humanistikom.
Damir Kukić ni tada, kao ni sada ne odgovara na mailove, dopise i
sličnu korespodenciju, smatrajući da mu to nije obaveza, iako je to
prema opisu posla dužan svaki uposlenik svakog univerziteta, a posebno
oni koji predstavljaju institucije obrazovanja! Ali ono što važi za
sve, za Kukića ne važi. Očigledno njemu nije jasno da ovakav odnos
prema uposlenicima samo pokazuje nedostatak civiliziranosti i
nedoraslost radu u akademskoj zajednici.
S obzirom da je rektor Kukić opet ostao nijem na upite mailom, pa i
smsom, subota je očito bila radni dan, pa logika i praksa nalažu da se
u ovoj i ovakvoj državi plaća posao koji obavljate, bilo da je riječ o
radnom danu ili vikendu. Kako se uposlenica javila na posao prema
rješenju na kojem je pisalo da se mora javiti u subotu, onda je za
očekitvati da joj se plate naknade za topli obrok i prijevoz za taj
dan. Međutim, kako su Hasanica-Mahovkić-Kukić smislili u svom
poduhvatu progona nepoželjnih uposlenika sa UNZE, ovaj dan niti je
trebalo da uposlenica dođe, niti joj je taj dan plaćen, odnosno nije
dobila naknadu za topli obrok i prijevoz. Umjesto da joj Hasanica –
Makovkić računaju 6 radnih dana u mjececu avgustu 2018. godine, one su
prema vlastitom računanju vremena, računale 5 radnih dana. Time su
poručili da iako ste imali Rješenje o javljanju na posao niste trebali
doći, a da niste došli onda bi trojac Hasanica-Mahovkić-Kukić već
27.08.2018. godine započeli proces otkazivanja ugovora o radu, kako su
Hasanica – Mahovkić u upozorenju o otkazu ugovora o radu i napisale.
Osim što je nezakonito ostala bez jednog dana godišnjeg odmora, ni taj
dan koji je došla na posao joj nije adekavtno plaćen.
Informacije koje smo dobili govore o tome da je dekanat FF UNZE ovu
instituciju doveo na najniži nivo od njenog osnivanja. Umjesto
doprinosa razvoju kulturi, odgovorni na FF podstiču razvoj
primitivizma i neciviliziranosti, što se jasno iskazuje i u načinu
komunikacije, odnosno ne komuniciranju sa nepoželjnim uposlenicima. Ne
treba gubiti iz vida da se UNZE danas nalazi na najnižem ranking
mjestu od svog osnivanja i da je veoma blizu situaciji da u
međunarodnim relacijama više ne bude prepoznavan kao znanstvena
institucija. Čini se nesumnjivim da je pomenuti trojac jedan od
glavnih generatora propadanja UNZE i narušavanja civilizirane
komunikacije na ovoj instituciji.

About Ekran

Check Also

Priglupo interpretiranje Čovića kao naivca i lakomislenog moćnika!

Nakon otvorenih kritika O'Briana i ambasade USA u Sarajevu, u javnosti su se pojavile priglupe …