Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Zašto Tužilaštvo/Tužiteljstvo ZDK/Ž šuti u slučaju zlouporaba Damira Kukića?

Zašto Tužilaštvo/Tužiteljstvo ZDK/Ž šuti u slučaju zlouporaba Damira Kukića?

Do koje mjere su pravosudne institucije na svim razinama
nezainteresirane za svoj posao, ovih dana najbolje pokazuju
Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH i Tužilaštvo/Tužiteljstvo ZDK/Ž. I dok
Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH glumi da ne zna o čemu se radi u
“kriminalu prodaje diploma“, u Tužilaštvu/Tužiteljstvu ZDK/Ž se prave
da im je sve u vezi sa zlouporabama na Univerzitetu u Zenici (UNZE),
odnosno na Filozofskom fakultetu (FF) ovog Univerziteta, nepoznato.
Prema informacijama do kojih smo došli, ključna osoba za zataškavanje
sumnji na kriminalne zlouporabe i ignoriranje informacija vezanih za
ponašanje rektora Damira Kukića je Sabina Kukić, supruga suspektnog
rektora.
Informacije govore o tome da Damir Kukić ne samo da nanosi štetu
instituciji i pojedincima, nego na nelegalan način pribavlja i
imovinsku korist za sebe. Provjerom podataka o Kukićevom naplaćivanju
odsustvovanja sa posla, došli smo do frapantnih rezultata. Prema onome
što smo utvrdili, nesumnjivo je da Damir Kukić, zlouporabljavajući
funkciju rektora, redovito višednevno odsustvuje sa posla i to
odsustvo ne prikazuje u izvješćima koje podnosi – samom sebi. Upravni
odbor UNZE pritom ne želi da se miješa u Kukićeve poslove, jer,
navodno, njegovi članovi glavno interesovanje imaju za osobnu korist.
Kada bi postavili pitanje Kukićevih malverzacija, kako navode naši
izvori, otvorili bi i ona pitanja i probleme koji se prikrivaju, a
koji se direktno tiču pojedinih članova UO.
Cijela stvar sa Kukićevim radom je do te mjere falsificirana, da bi
svaki uvid u dokumentaciju govorio da je kriminalizirani (??) rektor
svakodnevno u punom radnom vremenu na poslu! Uvidi u njegove obveze
izvan UNZE govore nešto sasvim drugo! Istodobno, svako odsustvovanje
sa posla drugih profesora na Filozofskom fakultetu Kukić je
sankcionirao, što sada traži i od Memnune Hasanice, dekanese i
profesorice koja je poznata po odsustvu znanosti i akademizma u svom
radu i profesorskom napredovanju. Tako je Kukić sebe amnestirao od
pravila koja strogo primjenjuje na drugima. Krenimo redom!
Damir Kukić je još kao dekan FFUNZE radio i na Sveučilištu u Mostaru
(SUM). Taj suradnički odnos zadržao je i kao rektor UNZE, odsustvujući
sa radnog mjesta i uredno naplaćujući dane kada uopće nije bio u
Zenici. Prema informacijama do kojih smo došli od izvora iz Rektorata
UNZE, Kukić ne samo da odsustvuje sa posla za koji je izdašno plaćen,
nego za potrebe odlazaka na Sveučilište u Mostaru (SUM) koristi i
službeni automobil Rektorata. Nepotvrđene informacije koje smo dobili
sa SUM govore o tome da ova visokoobrazovna institucija svim svojim
vanjskim suradnicima (u svojstvu u kojem je i Kukić) plaća putne
troškove, koje Kukić, budući da praktično putuje o trošku UNZE,
dvostruko naplaćuje. Prema ovim informacijama, samo putni troškovi bi
mogli mjesečno da premašuju cifru od 1500 km!
Kako to izgleda najbolje se može vidjeti na konkretnim primjerima.
Damir Kukić je protekle godine, u svojstvu profesora-suradnika, na SUM
u petak 8. 9. u 10,00 sati upisivao ocjene. Nije teško izračunati da
je Kukić, u najboljem slučaju po njega (shodno našoj priči), morao u
petak najkasnije u 6,00 h krenuti iz Zenice kako bi stigao na upis
ocjena u 10,00 h. Imajući u vidu administrativne obveze profesora, kao
i vrijeme neophodno da se upiše i evidentira određeni broj ocjena,
teško je moguće da je Kukić mogao iz Mostara krenuti prije 12, 00 h.
To znači da u Zenicu nije nikako mogao stići za vrijeme radnog
vremena, odnosno, “u najboljem slučaju po njega“, taj dan nije radio
na UNZE!
U gorem (i puno vjerojatnijem) slučaju, Damir Kukić nije radio ni
četvrtak, jer je, prema vjerojatnosti, u Mostar došao još za radnog
vremena, sastao se sa kolegama, prenoćio o trošku SUM i sutradan
upisivao ocjene. U Zenicu se, prema ovoj varijanti, vratio u petak
popodne i nije radio dva radna dana. Čitaocima ostavljamo da zaključe
koja je varijanta izvjesnija. Ali to nije sve, nego tek početak
matematike koja dokazuje Kukićevo manipuliranje radnim vremenom,
zlouporabljavanje službenog položaja i sticanje protivpravne imovinske
koristi!
Damir Kukić, rektor UNZE i redoviti profesor institucije kojom
upravlja, na SUM je angažiran na brojnim predmetima i u enormnom broju
sati! Tako Kukić u zimskom semestru, na svim redovitim studijskim
programima novinarstva, predaje predmete: Radio II, Televizija II,
Radio III, Televizija III, Internet, televizija i umreženo društvo,
Javnost i javno mišljenje, Elektronički mediji, Tiskani mediji, što
bez predmeta Medijska kultura, koji predaje na matičnom fakultetu
UNZE, ukupno iznosi 30 sati tjedno! To je, dakle, obim nastave na SUM,
bez pune profesorske norme na UNZE i bez rektorske funkcije!
Prevedeno u profesorske standarde, izračunato po maksimalnoj normi
redovitog profesora (“u korist Kukiću“), Damir Kukić ima broj
nastavnih sati za pet profesora! Na stranu što Kukić predaje predmete
iz prakse za koje sam nema nikakve prakse, na stranu što su Kukićeve
znanstvene i akademske kompetencije daleko ispod zadovoljavajućih
kriterija, činjenice govore da on drži sate za pet profesora i ubire
primanja na SUM radeći istovremeno i naplaćujući isto radno vrijeme i
na UNZE! I to nije sve!
Nismo računali sate na predmetima koje Kukić predaje na dva studijska
programa, smatrajući da te sate vjerojatno drži zajedno sa studentima
oba programa. Međutim, budući da su neki od tih predmeta u većem broju
sati i da imaju naznaku “praktikum“, vrlo je vjerojatno da imaju i
različite programe, te bi morali biti predavani odvojeno! Time bi broj
sati koje Kukić drži i naplaćuje bio dodatno uvećan za tri do šest,
ovisno o tome da li bi isti bili uračunati njemu ili asistentu! Da li
Kukić sate različitih studijskih programa drži zajedno ili ne, svakako
je već pitanje za obrazovne inspekcijske službe u Mostaru i,
eventualno, Tužilaštvo/Tužiteljstvo HNK/Ž. Međutim, broj sati koji smo
izračunali “u korist Kukiću“ već više nego dovoljno govori da niti
Kukić, niti bilo tko drugi može fizički odgovoriti na obveze koje
naplaćuje! A na UNZE ih, kao rektor, dok radi na SUM, naplaćuje masno!
Isto tako, moramo reći da za jedan broj sati, otprilike trećinu, Damir
Kukić kao pomoć ima asistente, ali budući da asistenti na svim
visokoškolskim ustanovama u BiH nisu samostalni u radu, jasno je da i
ti sati spadaju u opterećenje predmetnog profesora. Uz obveze koje ima
kao rektor, ovaj broj sati bi bio previše i za jednog supermena! Ali i
to nije sve! Šta je supermen za Damira Kukića?!
Damir Kukić tu ne staje! Kukić u istom semestru (zimskom) na
Poslijediplomskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti
predaje predmet Mediji u procesu globalizacije, koji izvodi u obimu od
20 sati! Budući da poslijediplomski studiji nisu obvezni svake godine,
Kukićev angažman je u tom pogledu možda diskontinuiran (samo za one
godine kada nema poslijediplomskih predavanja), ali je i dalje (čak i
za supermena) jednako neizvodiv i bez obveza oko ovog predmeta. Pritom
se mora imati u vidu da i kada nema nastave na poslijediplomskim
studijima, postoje obveze vezane za povjerenstva, konsultacije i druge
oblike nastavnog angažmana. Sasvim sigurno Kukiću za te obveze tjedno
treba minimalno par sati angažmana.
Kada se tome doda da studiji Odnosi sa javnošću, zbog dislocirane
nastave, ima dupli broj sati od onoga koji smo mi uračunali, onda
Kukić prelazi i granice nevjerojatnog! Naime, ovaj studijski program,
na kojem Damir Kukić predaje predmete Javnost i javno mišljenje,
Elektronički mediji i Internet, televizija i umreženo društvo, pored
obvezne nastave u Mostaru, ima i dislociranu nastavu u Brčkom, gdje
Kukić takođe nastupa kao profesor i “pokriva“ predmete o kojima je
riječ! Budući da ovi predmeti ukupno imaju 9 sati tjedne nastave (što
je skupa sa istom nastavom u Mostaru 18!), a da Kukić samo na jednom
satu ima asistenta, nema sumnje da je isključivo za nastavu u Brčkom,
uključujući i putovanje, Kukiću neophodan najmanje jedan cijeli radni
dan! Kada se tome kumulativno dodaju sati u Mostaru, ispada da Damir
Kukić, uz maksimalni, nadljudski napor, nesumnjivo tri dana tjedno
provodi izvan radnog mjesta rektora! I to nije sve!
U ljetnom semestru Damir Kukić, uz pune profesorske obveze na FF UNZE
i funkciju rektora, na SUM, na svim studijskim programima na kojima
predaje, ima ukupno 20 sati. On ove sate ostvaruje na predmetima Radio
I, Televizija I, Radio II (praktikum) i Javni nastupi. I ovom prilikom
napominjemo da Kukić u dijelu nastave ima asistente koji mu pomažu,
ali neovisno o tome on drži najmanje 14 sati, a pored toga ima i
obvezu rada sa asistentima. Uz sve ove obveze Kukić sa profesorom
Đorđem Obradovićem drži i 20 sati Teorije masovnog komuniciranja na
poslijediplomskom studiju, što njegovo opterećenje dovodi do angažmana
za tri sveučilišna profesora u punom kapacitetu.
Informacije koje smo dobili od našeg izvora sa SUM govore da angažman
Damira Kukića ne završava čak ni ovdje. Kukić, prema ovim podacima,
pored nastave ima i angažmane u povjerenstvima i mentorstva, što se
takođe dodatno plaća, ali i zahtijeva dodatno vrijeme za rad. Pored
toga, on je povremeno angažiran u svojstvu eksperta, što se (opet)
posebno plaća i, kao i sve drugo, zahtijeva dodatno radno vrijeme.
Kao što vidimo, Damir Kukić u Mostaru neupitno ima angažman na čije
obveze na zakonit način ne može odgovoriti! Još manje može odgovoriti
na obveze rektora UNZE, budući da i uz maksimalno racionaliziranje
obveza prema SUM-u, sa radnog mjesta mora odsustvovati najmanje tri
dana! Kao rektor UNZE Damir Kukić, prema našem izračunu, sa posla
odsustvuje više od pola radnih dana, a prima plaću (samo na matičnoj
instituciji) za tri profesora! Nije li to očit primjer zlouporabe?!
Preko izvora bliskog Rektoratu UNZE saznajemo da Kukić niti jednom
nije umanjio iznose svojih primanja zbog odsustvovanja sa posla, što
je činio kada su u pitanju drugi uposlenici i što i danas, prema
njegovom nalogu, čini opskurna dekanesa Memnuna Hasanica.
Zašto o svemu ovome, što je općepoznato u krugovima bliskim UNZE, šuti
Tužilaštvo/Tužiteljstvo ZDK/Ž?! Da li zaista Kukićeva supruga Sabina
ima takav utjecaj da može zaustavljati i preusmjeravati aktivnosti
Tužilaštva usmjerene prema njenom suprugu? Iz svega što smo naveli, a
što je tužilaštvima i policiji jednostavno provjerljivo iz zvaničnih
objava SUM, jasno je da Damir Kukić svakog mjeseca stiče značajnu
protivpravnu imovinsku korist. Jednako je jednostavno utvrditi da on
to čini već godinama. Tužilaštvo/Tužiteljstvo ZDK/Ž uprkos svemu ništa
ne poduzima! Da li je to zraz javašluka i nerada ili potpunog
ovladavanja korupcije u ovoj instituciji?
Tužilaštvo/Tužiteljstvo ne samo da se nikada nije bavilo Kukićevim
zlouporabama, nego je žmirilo i na informacije vezane za nestanak
novca u projektu “učenja na daljinu“, koji je vodio Damir Kukić.
Projekat je realiziran na FFUNZE (tadašnjem Pedagoškom fakultetu), a
do danas “učenje na daljinu“ na ovoj instituciji nije zaživjelo. Novac
je potrošen, ali nikada nije uslijedila ozbiljnija kontrola utroška, s
obzirom da je projekat, očigledno, propao.
Tajnom je ostalo i to kako je Damir Kukić stekao diplomu magistra.
Prema informacijama koje kruže Zenicom, njemu je kao magistarski rad
priznat neki boravak na projektu u Sloveniji. Urađena je vrlo
suspektna ekvivalencija, a godinama se priča kako Kukićev magistarski
rad u stvari nije ono za što se predstavlja, nego obični, malo širi
članak urađen u okviru spomenutog projekta.
Zašto Tužilaštvo/Tužiteljstvo do danas nije ništa poduzelo? Da li je
zaista šutnja Tužilaštva/Tužiteljstva rezultat utjecaja Sabine Kukić,
ili se radi o političkoj podršci koja blokira tužioce? Kada se zna da
angažman na SUM kakav ima Damir Kukić bez podrške Dragana Čovića
jednostavno nije moguć, kao i kada se ima u vidu da već godinama Čović
i Dodik kontroliraju pravosuđe, ne može se ne ostaviti i mogućnost
potpune političke zaštite koju uživa rektor UNZE.
Iz krugova upućenih u stanje na UNZE dolaze mišljenja da se politička
zaštita Damira Kukića vidi i u nedavnom odbacivanju kaznene prijave
protiv njega, koju je Tužilaštvo/Tužiteljstvo SBK/Ž proglasilo
neosnovanom i donijelo naredbu o obustavljanju istražnih radnji. I u
toj prijavi se radilo o zlouporabi službenog položaja, baš kao i u
onoj koju je prije više godina jedan profesor FFUNZE podnio protiv
Kukića, kada mu je Kukić u svojstvu dekana i profesora na potpuno
nezakonit način onemogućio da doktorira iz oblasti kulturologije.
Kukiću tada nije odgovaralo da “nepoželjni“ profesor postane mogući
član njegovog Odsjeka, te je onemogućio prijavu doktorske disertacije
manipulirajući zakonskim osnovama.
Tako je na FFUNZE, pod Kukićevom dirigentskom palicom, zabilježen
jedinstven slučaj u svijetu da je jedan profesor fakulteta ocijenjen
kao nekompetentan da bude doktorant na istom fakultetu na kojem
predaje! Kod popularnog Kukija očito može sve što njemu ide u prilog!
Da li zato jer supruga radi u Tužilaštvu, ili zbog nečeg drugog?
Kako god bilo, činjenica je da Tužilaštvo/Tužiteljstvo ništa ne
poduzima u slučaju Kukićevih zlouporaba, baš kao što je činjenica i da
njegova supruga u toj instituciji ima status koji nadilazi njene
stručne kompetencije. Jednako je potvrđena činjenica da niti jedna
informacija o “skandalu Kukić“ koja je do sada objavljena, nije
demantirana. Da li Tužilaštvo/Tužiteljstvo očigledne zlouporabe ne
istražuje zbog političkih razloga, korupcije, supružnicinog utjecaja
ili nečeg četvrtog, nije ni važno. Porazno je da nadležna institucija
ništa ne čini na rasvjetljavanju ovog skandala. Nije li već to
dovoljno da se neko zapita šta se to dešava oko “skandala Kukić“ i
kuda ide UNZE sa ovakvim rektorom, a pravosuđe i pravni sustav sa
ovakvim tužilaštvima?
Mailovi koje dobijamo od uposlenih na UNZE, koji nam šalju informacije
vezane za sumnje na kriminalne aktivnosti koje provode Damir Kukić i
Memnuna Hasanica, pored detaljnih informacija, obvezno sadrže i navode
o torturi kojoj su uposlenici FFUNZE, ali i (vjerovatno) Rektorata
izloženi. Nadležni ne reagiraju, a institucija i dalje propada
zahvaljujući rukovođenju koje je UNZE dovelo na najniže grane od
njegovog osnivanja do danas. Da li ima neko od nadležnih u Zenici kome
je stalo da se propadanje Univerziteta zaustavi?!

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

images

Metthew Palmer – politički briljantna poruka građanima BiH

Metthew Palmer, specijalni predstavnik SAD za Balkan je u politički briljatnim medijskim istupom poslao poruku …

Powered by keepvid themefull earn money