Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Afera: Kriminal na UNZE pod zaštitom Tužilaštva ZDK!

Afera: Kriminal na UNZE pod zaštitom Tužilaštva ZDK!

Nakon najnovijih informacija dobijenih od naših izvora sa Univerziteta
u Zenici (UNZE) i iz Tužilaštva ZDK, nema više dilema da postoje
svojevrsna krajnje suspektna sprega Damira Kukića, rektora UNZE i
glavne tužiteljice ZDK Vesne Kaknjo. Prema svemu sudeći, Sabina Kukić,
supruga Damira Kukića, inače zaposlena u Tužilaštvu ZDK, upravo
zahvaljujući poznaničko/prijateljskoj vezi sa glavnom tužiteljicom
uspijeva zaustaviti sve istrage vezane za njenog supruga.
Prema pouzdanim informcija do kojih smo nedavno došli, protiv rektora
Damira Kukića i dekanese Memnune Hasanice, više od mjesec dana na
stolu Glavne tužiteljice ZDK
stoji anonimna prijava proslijeđena putem SIPE, kojom se ukazuje da je
rektor prof. Damir Kukić proteklih godina, obavljajući u radne dane
predavanja na Sveučilištu u Mostaru, oštetio UNZE za više od 50.000
KM, jer je za dane koje nije radio na Univerzitetu redovno primao
plaću, stimulaciju, dodatke na plaću i sl, iako nije bio na poslu.
Isto to, samo u manjoj mjeri, radila je i dekanesa FFUNZE, Memnuna
Hasanica, koja se prijateljima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu
(UIS) voli predstavljati kao “Nuna“. O tome je portal Ekran.ba objavio
informacije dobijene istraživenjem, koje nedvojbeno ukazuju da Kukić,
pored obaveza na Sveučilištu u Mostaru, nema fizičkih mogućnosti da
obavlja i funkciju rektora, pa čak ni da odgvori na zahtjeve koji mu
se postavljaju kao redovnom profesoru UNZE.
Razlog nepoduzimanja nikakvih istraga protiv Kukića, je bliskost
glavne tužiteljice sa porodicom Kukić, koja se izražava i u kućnim
druženjima. Glavna tužiteljica Vesna Kaknjo, od ranije je poznata po
vezama sa zeničkim političkim krugovima, koji su uglavnom vezani za SDA
i HDZ. Zato ne čudi da čak i lako provjerljive informacije, koje
dokazuju kriminaliziranost Damira Kukića, za Tužilaštvo ZDK nisu
predmet istraga. A morale bi biti!
O nezakonitim radnjama, kako navode naši izvori, “znamo svi na
Univerzitetu. Znamo da pored rektora Damira Kukića i drugi dekani
fakulteta rade po ugovoru o djelu za druge Univerzitete i redovno
naplaćuju plaću od našeg Univerziteta kao da su radili. Znamo ali
šutimo, niko ne smije da javno progovori jer onaj ko se usudi
progovoriti o nezakonitim radnjama na Univerzitetu taj će imati
probleme sa izborom u zvanje, jer Senat Univerziteta upravo vodi
glavni zaštitinik nezakonitog rada rektora Kukića, profesor Ilhan
Bušatlić, predsjedavajući Senata čovjek koji je pravosnažno presuđen
na 10 mjeseci zatvora, prije 10 tak godina u Bugojnu, zbog nanošenja
težih tjelesnih povreda, zbog čega ga na Univerzitetu niko ne smije
poprijeko pogledati.“
Bušatlić je, inače, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, i za
njegovo ime vezuju se brojne afere koje su potresale UNZE. Pored toga,
Bušatlić se spominjao i u informacijama i prijavama koje su stizale na
više adresa u tužilaštvima ZDK i SBK, ali su, zahvaljujući političkim
uticajima koje Bušatlić ima i vezama Kukića sa Kaknjo, sve informacije
i prijave završavale kao odbačene. Prema navodima naših izvora, veza
“univerzitetske mafije“ sa UNZE i pojedinih tužilaca u ZDK,
uključujući i glavnu tužiteljicu, govori o tome da se radi o
organiziranim kriminalnim skupinama koje uticajem i društvenim
položajem, štiteći jedni druge, ostvaruju enormnu materijalnu korist
za sebe, članove svojih familija i prijatelje/suradnike.
Na to upućuju navodi naših izvora da je cijeli Upravni odbor, zbog
svojih ličnih interesa, u službi prikrivanja kriminala na
Univerzitetu. Jedan od nevjerovatnih primjera je predsjednik Upravnog
odbora prof. Suad Isaković, koji je svojevremeno Upravnom odboru
podnio prijavu protiv dekana Ekonomskog fakulteta profesora Alaudina
Brkića, jer je bez saglasnosti Senata predavao na Univerzitetu Džemal
Bijedić u Mostaru. Potom je istu prijavu povukao sa sjednice Upravnog
odbora, jer je, prema pouzdanim informacijama, postigao dogovor sa
dekanom Alaudinom Brkićem da mu omogući izbor na Ekonomskom fakultetu.
Drugi nevjerovatan primjer, koji upućuje na organizirani kriminal na
UNZE, je zahtjev predsjednika Upravnog odbora za smjenu rektora Damira
Kukića zbog kršenja Statuta i omogućavanja nezakonite koristi
privatnoj firmi, ali je prema pouzdanim informacijama sa sjednice
Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora povukao prijavu, jer mu je
rektor prof. Damir Kukić obećao riješiti njegov problem sa izborom u
više zvanje koji traje nekoliko godina. Portal Ekran.ba posjeduje
kopiju prijave protiv Kukića, koja nesumnjivo upućuje na kriminalne
radnje suspektnog rektora i u najmanju ruku, uz ranije dokazane
zloupotrebe, zahtijeva njegovu smjenu.
Bez prejudiciranja Kukićeve krivične odgovornosti, informacije koje
dobijamo upućuju na duboku uronjenost Damira Kukića u kriminal. Kada
bi Tužilaštvo, odnosno glavna tužiteljica Vesna Kaknjo, radila svoj
posao, ne bi bilo mjesta sumnjama. Ovako, ostaje da se sumnja ne samo
u kriminaliziranost UNZE, nego i u Tužilaštva ZDK, u kojem prijave i
informacije koje govore protiv Kukića, vjerovatno posredstvom Vesne
Kaknjo i njegove supruge Sabine Kukić, završavaju u najdubljim
ladicama ove tužilačke institucije.
Treći primjer kriminaliziranosti UNZE je zamjenik predsjednika
Upravnog odbora, perjanica zeničke SDA i član kantonalnog odbora SDA u
ZDK profesor Jusuf Duraković, koji također kao i predsjednik Upravnog
odbora zbog svojih ličnih interesa koje ima kao
profesor na Univerzitetu, kojem dekan Fakulteta za metalurgiju i
materijale Ilhan Bušatlić omogućava da ne dolazi redovno na posao kako
bi obavljao poslove za svoju privatnu firmu “Bosio“. Prema navodima
naših izvora, Bušatlić ima svoje interese u Durakovićevoj firmi, kojoj
iznajmljuje i prostor na Fakultetu.
Koliko sprega političke moći i interesa akademske mafije može ići
daleko, vidi se na primjeru u kojem zamjenik predsjednika Upravnog
odbora prof. Jusuf Duraković, godinama ima u bescijenje iznajmljenu
kancelariju za svoju firmu “Bosio“ na Fakultetu za metalurgiju i
materijale na kojem je zaposlen kao profesor. Duraković, kao član UO
UNZE, korištenjem poslovnih prostora Fakulteta za svoju privatnu firmu
obavlja one poslove koje obavlja i Institut Univerziteta, čime
instituciji u kojoj radi pravi direktnu konkurenciju zbog čega je kao
zamjenik Upravnog odbora u direktnom sukobu interesa. O ovoj
nezakonitosti svi znaju i svi šute. Već sama ova činjenica za
ozbiljnog tužioca bila bi dovoljna za podizanje krivične prijave, ali
ne i za Vesnu Kaknjo, koja je, prema svemu sudeći, tužiteljica u
funkciji akademske mafije. Nije li ovakav indolentan stav i nerad
tužiteljice Kaknjo dovoljan za sumnju u korumpiranost i zloupotrebu
tužilačke funkcije?
Da stvar bude gora i drugi članovi Upravnog odbora imaju svoje lične
interese tako da su skoro svi oni zaštitnici kriminala na našem
Univerzitetu. Nažalost niko nema smjelosti da
javno digne glas protiv “akademske mafije“, kako ovu organiziranu
skupinu sa strahom i šapatom nazivaju na UNZE, jer će ostati bez
posla. Šutnja koja vlada na UNZE, šutnja je išćekivanja da se desi
nešto što će ovu instituciju vratiti u okvire zakonitosti.
Na koji način Damir Kukić brine o svojim interesima i interesima onih
koji njemu pomažu, praktično privatizirajući UNZE, najbolje pokazuje
primjer angažmana “slobodnog intelektualca“, inače penzionera i
Kukićevog prijatelja i prezimenjaka Slave Kukića
Naime rektor Kukić svom prijatelju penzioneru Kukiću omogućio je
primanja na Univerzitetu po osnovu ugovora o djelu u iznosu većem od
30.000 KM na godišnjem nivou, mada za to nema nikakav zakonski osnov.
Iznos koji Kukić obezbjeđuje Kukiću je tri puta veći u odnosu na
penziju koju prima penzionisani profesor Slavo Kukić, inače dobro
umrežen sa političkim i paraobavještajnim krugovima sa kojima je
uvezan i njegov prezimenjak rektor Kukić.
Iako je nezakonito angažovati penzionera u nastavni proces, izuzev ako je
penzioner izabran u zvanje „emeritus“ (tada se može angažirati samo na
drugom ciklusu), rektor Damir Kukić je svom prijatelju Slavi Kukiću,
koji je penzionisan 01.05.2018. godine, omogućio da na UNZE predaje 13
predmeta što je skoro dupla norma za stalno zaposlene profesore!
Kako bi penzioneru Slavi Kukići obezbijedio dovoljno predmeta,
namjerno su onemogući izbor profesoru Bernadu Harbašu i tako čovjeka
ostavili bez nastavničkog izbora. Na Ekonomskom fakultetu je i drugim
profesorima uskraćivan angažman, kako bi Slavo Kukić imao dovoljan broj
časova za izdašan honorar koji mu isplaćuje Damir Kukić.
Naravno, o svemu ovome Vesna Kaknjo, glavna tužiteljica, šuti “kao
riba“. Tužilaštvo ništa ne radi na planu ispitivanja nezakonitosti i
eventualnog, a prema našem mišljenju očiglednog kriminala na UNZE.
Zašto Vesna Kaknjo štiti Damira Kukića? Da li su u pitanju samo
prijateljski odnosi, ili ima i nešto više i značajnije od toga?
Ekran.ba će nastaviti istraživanje kriminala na UNZE. Zahvaljujemo se
našim čitaocima na dostavljenim informacijama, koje su nam uveliko
olakšale istraživački rad na razotkrivanju “akademske mafije“ i
mogućeg organiziranog kriminala na UNZE. Postavlja se pitanje nije li
sumnja na organizirani kriminal, posebno kada se u vezu sa nekim
ljudima i aktivnostima dovode i nadležni tužioci, posao za državno
Tužilaštvo i novoimenovanu tužiteljicu? Sve je više informacija koje
upućuju na osnovanost sumnji u organizirane kriminalne aktivnosti na
UNZE. Odatle je opravdano očekivanje i namjera medija da se
informacije koje upućuju na to istraže do kraja. Tim prije ukoliko se
zna da Kukić ima sumnjive “finansijske poslove“ sa zeničkom firmom
“Almy“, sa kojoj je, putem rodbinskih odnosa povezana i čuvena
dekanesa Nuna Hasanica. Ove informacije, temeljene na zvaničnim
dokumentima UNZE do kojih smo došli, svakako će biti sadržaj daljeg
praćenja kriminalnih aktivnosti na UNZE. Za Ekran.ba informacije sa
UNZE su veoma zanimljive i smatramo ih ozbiljnim razlogom za
postupanje nadležnih, prije svih tužilačkih institucija. Baš kao što
nepostupanje nadležnih, čak ni u segmentu provjere sumnjivih
informacija, pobuđuje sumnje u korumpiranost i kriminaliziranost onih
kojima je posao provjeravati čak i puno manje vjerodostojne podatke i
sumnje od ovih koje se pojavljuju u javnosti.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

preuzmi (1)

Ejub Džaferović bi bio izvrstan kandidat za rektora UNSA

Kako saznaje portal Ekran.ba, zahuktava se predizborna bujica za rektora UNSA. Prema našim informacijama, u …

Powered by keepvid themefull earn money