Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Ima li korupcije u izboru Ajne Avdispahić za sudiju?

Ima li korupcije u izboru Ajne Avdispahić za sudiju?

Nakon objavljivanja afere o “potkivanju“ prvog pravnika VSTVa, naš
istraživački tim je, nastavljajući istraživanje o stanju bh pravosuđa,
došao i do podataka o imenovanjima pojedinih sudija na pozicije u
sudovima različitih nivoa. Imenovanje sudija i tužilaca, u nekim
slučajevima se pokazalo kao rušenje bh pravosuđa. Bez namjere
bavljenja pojedinačnim izborima, koji su obavljeni u VSTV, donosimo
jedan od primjera indikativnih izbora, koji prema našem mišljenju
predstavlja primjer za sliku stanja u bh pravosuđu. A kakvo je to
stanje, pokazuje slučaj “potkivanja “ Milana Tegeltije. Ko je koga
“potkivao“ u slučajevima izbora nekompetentnih krajnje suspektnih
sudija i tužilaca, neka zaključe čitaoci.
Naveliko i naširoko se priča o korupciji u sudstvu. Bez navođenja
konkretnih primjera i bez bilo kakvih činjenica, izuzev u slučaju
političkih potreba i eventualno “smetanja“ nekog sudije političkim
oligarhijama. Nemajući namjeru da preudiciramo bilo šta, donosimo
informacije o imenovanju Ajne Avdispahić Đonko na poziciju sudije
Općinskog
suda u Sarajevu. Nama izgleda da ovaj slučaj zorno pokazuje kako u BiH
postoje klase privilegiranih, koji mogu sve i kojima ništa nije
nedostupno. Mjesto u takvoj “klasi“ dobija se isključivo porodičnim
“zaleđem“ i pripadnosti određenim političkim opcijama, kao što nam se
čini da je u slučaju sudije Avdispahić Đonko. Zato smo smatrali da
način izbora ove sudije, može biti znakoviti primjer i interesantan
slučaj za našu javnost.
Ajna Avdispahić Đonko Pravni fakultet je završila 2009. godine. Veoma
teško nam je bilo utvrditi vrijeme završetka studija gospođe
Avdispahić Đonko, jer ovu buduću sudiju niko od studenata iz tog
vremena ne pamti po završetku fakulteta. Zahvaljujući nekim slučajnim
poznanstvima, odnosno susretima prilikom rijetkih boravaka buduće
sudije na Pravnom fakultetu, uspjeli smo saznati približno vrijeme u
kojem je ona okončala svoj studij. Oni rijetki koji je znaju sa
studija, kažu da je bila u donjoj granici prosjeka uspješnosti
studiranja. Gospođa sudija je vrlo rijetko primjećivana na ispitima sa
drugim studentima, a i kada je primjećivana to je bilo zbog pitanja
koja je postavljala studentima, a koja su, prema našim izvorima, bila
na nivou koji nije primjeren studentu prava. Buduća sudija je, naime,
prema mišljenjima njenih kolegica i kolega, bila student-amater. Nije
nebitno reći da su informacije o studiranju Ajne Avdispahić Đonko na
Pravnom fakultetu stroga tajna! Pokušali smo službenim putem doći do
tih informacija, ali nismo uspjeli, jer na Pravnom fakultetu ne
poštuju zakonske odredbe o dostupnosti informacija. Toliko o pravu na
Pravnom fakultetu! Ne vjerujemo da bi bez razloga informacije o
studiranju jedne studentice bile sakrivane. Prema onome što smo
uspjeli neformalno saznati, ima dosta razloga da se ocjene i podaci o
današnjoj sudiji Općinskog suda u Sarajevu sakrivaju od javnosti.
Možda se, međutim, na Pravnom fakultetu ovako ponašaju samo u slučaju
kada se radi o djeci univerzitetskih funkcionera (otac Ajne je
“čuveni“ Muharem Avdispahić) i djeci bliskih prijateljica profesorica
i dekanese (Jasminka Babić Avdispahić, “čuvena“ etičarka, je majka
sudije Ajne i prijateljica nekih profesorica svoje kćerke) ovog
Fakulteta. Mi to, u svakom slučaju, ne možemo sa sigurnošću znati, ali
znamo da smo informacije o studentskim “uspjesima“ Ajne Avdispahić
Đonko morali da dobijamo putem novinarskog
istraživanja preko naših izvora. Bilo kako bilo, Ajna je završila
fakultet, dobila diplomu i odmah, ne časeći časka, krenula u sticanje
pravničkog staža, da bi, jel'te, što prije polagala pravosudni ispit.
Tako je gospođa buduća sudija prionula na posao, učila, učila, učila
… sticala pravničko iskustvo i … gle čuda … Ono što nije
uspijevala na studiju, uspjela je na pravosudnom ispitu. Ekspresno je
položila pravosudni ispit, usput, da bi uspjeh bio veći, uspjela je i
da uplovi u bračni život, što je sasvim sigurno zahtijevalo određeno
vrijeme i učinilo ovaj uspjeh još večim. Ali, bračni život nije život
bez sigurnog, stalnog i dobro plaćenog zaposlenja. U tom cilju i
interesu, zahvaljujući nekom “proviđenju“ u VSTV, Ajna
Avdispahić Đonko je imenovana stručnim suradnikom u Općinskom sudu u
Sarajevu, i to na sjednici od 13. i 14. 7. 2011.
Nevjerovatna sreća je obuzela buduću sudiju. Ispada da je lakše bilo
doći do zaposlenja u Sudu, nego završiti studije prava. U svakom
slučaju, Ajna Avdispahić Đonko je od
potpuno anonimne studentice prava, u rekordnom roku postala stručni
suradnik Općinskog suda u Sarajevu. Malo ko u Općinskom sudu poznaje
Ajnu Avdispahić Đonko. Za četiri godine rada, ona je, baš kao i na
studiju, izuzev za par kolegica, ostala
anonimus. Razlog tome su i porodiljska odsustvovanja, ali nesumnjivo i
neka vrsta asocijalnosti i kompetencija u poslu. Tako je gospođa
Avdispahić Đonko provodila staž stručnog suradnika.
Ali to, naravno, nije sve! Nakon samo četiri godine, “u minutu tačno“
nakon sticanja “neophodnog iskustva“ stručnog suradnika, na sjednici
od 18. 6. 2015. Ajna Avdispahić Đonko je imenovana za sudiju Općinskog
suda u Sarajevu. U međuvremenu je, pored marljivog rada i učenja
(završila magistraturu i bacila se na doktorat) ova vrijedna sudija
bila na porodiljskom bolovanju, koje je ponovo otvorila netom nakon
imenovanja za sudiju. Pojednostavljeno rečeno, Ajna Avdispahić Đonko
je neophodno stručno iskustvo dobrim dijelom “sticala“ na porodiljskom
odsustvu!
Njen život je, zaista, Švicarska! I to ne bilo koja Švicarska! A da
stvari ne bi nipošto bile slučajne, pobrinula se i njena sestra Lela,
koja je nedugo nakon završetka studija zaposlena u – BH telecomu! I
tako, u miru i sreći, sudija Ajna Avdispahić Đonko presuđuje na
Općinskom sudu u Sarajevu.
Pokušali smo doći do informacija o njenoj profesionalnoj karijeri i
načinu imenovanja, ali u Općinskom sudu, kao i u VSTV nisu ništa
željeli o tome govoriti. Zašto, ako je sve kako treba i ispravno?!
Vjerovatno zato jer nema takvih slučajeva u kojima je neko za nepunih
šest godina od jedva poluuspješnog studenta postao sudija, dobio/la
djecu i znanstvenu titulu magistra, objavljivao/la stručne i
znanstvene radove i pripremao/la doktorsku disertaciju, te pritom
neštedimice obavljao/la sve druge poslove koji se očekuju u bračnoj,
porodičnoj i društvenoj zajednici.
Nakon što smo došli do svih ovih informacija, nije nam preostalo ništa
drugo nego da gospođi sudiji Ajni Avdispahić Đonko čestitamo, jer je
ona dokazala da onoliko koliko nije bila uspješna na studiju, bila je
superuspješna izvan studija. Šutnja nadležnih pravnih (!!!!)
institucija, koje su odbile dati informacije javnog karaktera, samo je
podubila našu istraživačku znatiželju. Tako smo došli do Odluke
objavljene u Službenom glasniku BiH,
broj 54/15 kojom se Ajna Avdispahić Đonko imenuje sudijom Općinskog
suda u Sarajevu.
U toj Odluci piše da je Vijeće donijelo odluku nakon “ocjene
stručnosti kandidatkinje, sposobnosti pravne analize …“ i čitavog
niza drugih “sposobnosti“ donijelo odluku kakvu je donijelo. Kako je
to sve skupa utvrdilo VSTV, vjerovatno nije poznato ni onima koji
posjeduju neke nadnaravne uvide, što samo potvrđuje sumnje u
netransparentnost i kriminal u i oko VSTV. Primjera radi, VSTV se
poziva na stručnost i znanstveni rad kandidatkinje, a kandidatkinja tu
“stručnost“ i “znanstvenost“ pokazuje tek 21. 12. 2015. odbranom
magistarskog rada, dakle šest mjeseci nakon što je VSTV utvrdilo
“stručnost“ i “znanstvenost“ njenog rada. Iz svega se mora postaviti i
pitanje na temelju čega to VSTV procjenjuje validnost nekog
znanstvenog rada? Da li je VSTV znanstvena institucija? Posebno je
interesantno da je takva odluka donesena i na osnovu “radnog
iskustva“, koje je, kao što smo mogli vidjeti, jednim značajnim
dijelom sticano za vrijeme porodiljskog bolovanja.
U svojoj Odluci VSTV navodi i reference kandidatkinje koje se odnose
na “ugled i ponašanje van posla“. Kako smo utvrdili da kandidatkinju
“van posla“ još od studija niko ne poznaje, pa samim tim i ne uživa
neki poseban ugled, zaključujemo da se ovo “van posla“ odnosilo upravo
na neke druge stvari, koje sa “poslom“ zaista ne bi trebale ni da
imaju bilo kakve veze.
A da bi cijela stvar sa društvenim pozicioniranjem kao referencom za
izbor bila potpuna, treba reči da su članovi uže familije gospođe
sudije bili predmetom (i još uvijek su?) ozbiljnih krivičnih prijava i
istraga, koje su, političkim uticajem, zataškane. Naime, javnosti je
poznato da je Muharem Avdispahić svojevremeno, u cilju kupovine
raskošnog stana na Skenderiji, sam sebi od novca Prirodnomatematičkog
fakulteta isplatio 50 000 km, drugih 50 000 je na nezakonit način kao,
kao prorektor UNSA dobio Rektoratu, a trećih 50 000 je dobio u
izuzetno povoljnm kreditnom aranžmanu. Sve to je bilo predmetom
krivične prijave, koja je zataškana u Tužilaštvu KS. Pored toga, brojne
nepravilnosti i nezakonitosti koje je činio kao dekan PMF i nelegalni
i propali rektor UNSA, još i danas su ostale nerazriješene. Sve to su,
valjda, bile dodatne reference za VSTV da Ajnu Avdispahić Đonko
imenuje sudijom. I to za zasluge izvan posla i posebno stećeni ugled u
društvu. Nije li, zaista, suviše očigledno?
Interesantno je da se kandidatkinja odlučuje za “znanstveni rad“ i
“istraživanje“ nakon “tankog“ studija prava. Odakle se rodila takva
želja, kada ona nije postojala za vrijeme studija, najnormalnijeg
vremena da se želja za znanjem formira? Jednako je interesantno da
uspjeh na magistarskom studiju, uprkos upitnom znanju sa osnovnog
studija, postiže bez problema za vrijeme dok njen otac, prema više
upućenih osoba degutantno obavlja
funkciju rektora UNSA. Kako je ta epizoda, pogubna po UNSA, završila,
sada je svima poznato. Kao što je poznato da su potvrđene brojne
informacije koje smo objavljivali, a koje se tiču sumnjivih radnji
Muharema Avdispahića.
Ipak, što se tiće sudije Avdispahić Đonko, sve je prošlo sjajno, jer
je ona stekla titulu magistra pravnih nauka. Naravno, i ova titula je
upitna, jer tako nešto ne postoji u bolonjskom sistemu obrazovanja.
Kako postoji na Pravnom fakultetu, kada ne postoji
nigdje na UNSA, trebalo bi da znaju inspektorske službe i
Ministarstvo. Znali bi kada bi radili svoj posao! Ali, za uspješnu
djecu roditelja na političkim funkcijama, dobro ukotovljenih u
stranačke infrastrukture, nema šta ne može.
Budući da nam VSTV nije željelo odgovoriti na upite, zaključili smo da
u ovoj instituciji vjerovatno sjede neki vidovnjaci, kojima činjenice
ništa ne znače. A činjenice koje smo mi uspjeli utvrditi govore da
Ajna Avdispahić Đonko kao student zasigurno nije stekla znanja koja bi
je izdvojila od mnogih drugih i omogućila joj ekspresno zapošljavanje
na sudu, budući da je bila daleko od najboljih studenata. Ipak, uz
pozivanje na znanje, ona je imenovana i stručnim suradnikom i sudijom
Općinskog suda.
Ono što može biti problematično za one koji ocjenjuju znanje, očito
nije problematično za
VSTV, koje, kao što vidimo, potvrđuje i znanje i znanstvenu
referentnost. Posebno kada se radi o politički podobnim kadrovima.
Valjda je takva kompetentnost stečena u političkoj školi Milorada
Dodika, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića?
Ostalo nam je nejasno kako je gospođa Ajna Avdispahić Đonko u rekordno
kratkom roku uspjela položiti pravosudni ispit, ukoliko nije, a što je
moguće, nakon studija doživjela neko specifično “prosvjetljenje“. Ili
se, možda, i ovdje radilo o “potkivanju“?! Općenito uzevši, sve je
“nejasno“ oko izbora mlade sudije. Jedino je jasno to da je sve
nejasno!
Posebno je interesantno da je VSTV imenuje za stručnog suradnika netom
po polaganju pravosudnog ispita. Takoreći na prvoj sjednici. Isto
tako, tek što je napunila četiri godine staža kao stručni suradnik,
ona biva birana u zvanje sudije. Dakle, gospođa Avdispahić Đonko nije
imala nikakvih šansi da se dokaže u nekom svom “stručnom radu“, ma šta
to značilo, ali je ipak, među mnogim drugim i nesumnjivo kvalitetnijim
kandidatima izabrana baš ona i to “iz minute u minutu“ po sticanju
minimalnih i obaveznih uvjeta za izbor. Da li je to normalno? Da li je
ovdje bilo “potkivanja“?
Ima li ovdje korupcije? Da li je sudija Ajna Avdispahić Đonko
imenovana za sudiju zahvaljujući političkim vezama roditelja? Tim
prije jer je i njena sestra zaposlena na prestižnom (i preplaćenom!)
radnom mjestu u BHT? Neovisno o svemu ovome, kako će neko ko je na
ovakav način došao do
sudijskog izbora “dijeliti pravdu“ građanima? Kako možemo imati
povjerenje u sudije koji su birani na ovakav način? Što je najvažnije:
koliko je još sudija na ovakav način izabrano, a da mi to ne znamo?
Gdje su te “antikoruptivne“ ekipe koje istražuju korupciju na pijacama
valjda, kada promiću ovakvi slučajevi? Dalje, ako je sve “čisto“,
zašto se nadležne institucije ne oglašavaju i ne daju informacije koje
mediji traže od njih?
Beskrajno mnogo je pitanja koja traže odgovore. Ali, pored ovakvog
biranja na pravosudne pozicije, nije ni čudo da imamo pravni kaos u
zemlji. Takvog kaosa će, nesumnjivo, biti još više! I to nas uopće ne
treba čuditi. Nakon “potkivanja“ Milana Tegeltije više nas ništa ne
treba čuditi! Kada se sjetimo kako je svojevremeno Kenan Vehabović
došao na poziciju šefa stručnih službi Parlamentarne skupštine (ma šta
to značilo!?), o čemu je Ekran pisao i što možete naći u našoj arhivi,
kada znamo kako su pojedine sudije preko političkih uticaja došle na
pozicije (uključujući i poziciju predsjednika VSTV), ima li razloga da
očekujemo bilo šta drugo, osim puno goru situaciju?
Naš portal će nastaviti pratiti slučajeve korupcije u pravosuđu i
državnim institucijama. Slučaj Ajne Avdispahić Đonko nedvosmisleno
pokazuje da je korupcija povezana sa politikom i da se preko
koruptivnih mreža uspostavlja klasa privilegiranih. Ta mreža je dobrim
dijelom uspostavljena na principima porodičnih veza i zato je suvišno
pitati bilo šta o tome zašto se ista prezimena pojavljuju na
fakultetima, u pravosudnim institucijama, medijima, društvenim
funkcijama … Korupcija je potpuno ovladala bh društvom i uništava
državu Bosnu i Hercegovinu. Da li slučaj Ajne Avdispahić Đonko to
zorno dokazuje?

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

preuzmi (1)

Ejub Džaferović bi bio izvrstan kandidat za rektora UNSA

Kako saznaje portal Ekran.ba, zahuktava se predizborna bujica za rektora UNSA. Prema našim informacijama, u …

Powered by keepvid themefull earn money