Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Hasanica i Kukić UNZE doveli do sudskih klupa

Hasanica i Kukić UNZE doveli do sudskih klupa

Da je pisanje portala Ekran.ba zasnovano na istinitim informacijama,
potvrdilo se na prvom ročištu na kojem je UNZE, isključivo zbog
postupaka Memnune Nune Hasanice (dekanese FFUNZE) i Damira Kukića
(skandaloznog rektora UNZE), praktično doveden na optuženičku klupu.
Suradnica portala Ekran.ba je priusustvovala ročištu, na kojem su obje
strane uložile dokaze.
Iz onoga što je uloženo od strane tužitelja, kao i dokumenata koje smo
imali priliku vidjeti, potpuno je jasno da su Hasanica i Kukić, u
združenom pothvatu, nezakonito uskraćivali sredstva tužitelju, pri
čemu je Mamnuna Hasanica, za prijatelje (posebno one u Istočnom
Sarajevu) kratko Nuna, u svojstvu dekanese nezakonito izrekla “opomenu
pred otkaz“!
Da tuženi ima šta da skriva, pokazano je i nastupom advokatice UNZE,
koja nije pristala na dodatak tužbe, koji se tiče razlike plaća za
decembar, januar i februar, obrazalažući da su mi plaće isplaćene
prema Zakonu o obračunu plaća ZDK. Uskraćivanje ovih sredstava, u
periodu kada su Kukić i Hasanica već znali za tužbu, samo govori o
tome da su svjesno nastojali sa Univerziteta otjerati tužitelja i
nanijeti mu što je moguće veću štetu.
Međutim, sudija u postupku je, suprotno zahtjevima advokatice tuženog
UNZE, uvažila zahtjev tužitelja i naložila da će se vještačenje vršiti
za sve ono što je traženo tužbom. U to spada: naknada za prijevoz i
topli obrok za 2016, 2017, razlika plaća za vrijeme bolovanja, kao i
za navedena tri mjeseca.
Najinteresantnije je da je tuženi UNZE, kroz volju Hasanice i Kukića,
već na prvom ročištu odbio da se tužitelju nadoknadi novac za tople
obroke i prijevoz jer, navodno, tužitelj tim danima nije dolazio na
Fakultet. Međutim, tu postoji problem, jer su u, prema svemu sudeći
lažiranim evidencijama koje vodi skandalozna pravnica Velida Mahovkić
(za koju takođe postoje sumnje u činjenje krivičnih djela) i dekani
(prvo Damir Kukić, a potom i Memnuna Hasanica) pisali svima broj sati
8*, pri čemu je naznačena zvjezdica znacila da određena osoba nije
bila taj dan u zgradi Fakulteta, što ne postoji niti u jednom zakonu
regularan način vođenja evidencije. Naprosto, uposlenik može biti ili
ne biti na poslu, pri čemu mu se shodno tome obračunava i radno
vrijeme.
Problem Kukića i Hasanice kao stvarno tuženih i još stvarnije
sakrivenih iza UNZE i političkih centara moći koji ih štite, jeste u
tome što nigdje na svijetu univerzitetski profesori, zbog prirode svog
posla, ne moraju baš svaki dan biti na radnom mjestu! To potvrđuje i
Damir Kukić na sastancima koje je držao kao dekan FF UNZE, a potom i
“poslovična“ znanstvenica (postala profesorica na Poslovičnom rječniku
njemačkog jezika???!!) Memnuna Nuna Hasanica! Snimci sa sastanaka će
biti priloženi kao dokazi, jer je Kukić odbio dati snimke koji se
nalaze u Rektoratu.
Sve u svemu to znači da za svaki dan univerzitetski profesori, ukoliko
obavljaju sve svoje obaveze, imaju osam sati rada, neovisno o
prisustvu u zgradi fakulteta. U konkretnom slučaju, Hasanica i Kukić
su, znajući da ne postoji obaveza svakodnevnog prisustva u zgradi, što
su i sami rekli na sastancijma, tužitelju izdali upozorenje pred
otkaz! Pritom, nije ispoštovan Zakon o radu, kao ni elementarna
ljudska prava (pismeno izjašnjavanje na okolnosti i sl.)
Tužitelj je tražio i ugovor o radu za tri svjedoka, preciznije za
portire, koji nemaju nikakve veze sa Filozofskim fakultetom, jer oni,
prema svemu, nisu uposlenici Fakulteta. Prema našim informacijama ovi
portiri su dovedeni od strane Damira Kukića sa Instituta Kemal
Kapetanović, gdje su bili višak. Sada ih Kukić želi iskoristiti,
poturajući ih kao nevjerodostojne svjedoke, koji službeno nisu imali
nikakvih nadležnosti da evidentiraju dolaske profesora! To potvrđuje i
činjenica da više nijednog portira nema danas na Fakultetu, jer po
sistematizaciji Fakulteta i ne postoji radno mjesto “portir“. Zadnjih
mjesec dana, od oglašavanja portira kao svjedoka u sudskom procesu,
pojavluje se samo jedan portir ujutro, a popodne su spremačice osobe
koje sjede u portirnici. Trojice najavljenih svjedoka nema otkako je
bilo prvo ročište.
Tužena strana je i ovaj zahtjev odbijala, pravdajući da se radi o
povjerljivim informacijama, na šta je tužitelj naveo da ga ne zanimaju
nikakvi lični podaci iz ugovora i da to sve mogu prekriti crnom bojom
u ugovorima. Po mišljenju tužitelja svjedoci nisu mogli ni upisivati
ni nadzirati dolaske uposlenika jer nisu uposleni na Fakultetu.
Praktično, oni su privatni službenici Damira Kukića koji ih je doveo
na Fakultet. Nije li već ovo razlog da se Tužilaštvo pokrene? I nije
li razlog da se pitamo ima li “potkovanih“ i u Tužilaštvu ZDK, kada do
sada ništa nije učinjeno od strane ove institucije da se zaustave
zloupotrebe, koje su evidentne i konkretno navedene i u sudskom
procesu koji prati Ekran.ba? Da li Vesnu Kaknjo u tome sprečava
prijateljstvo sa Damirom Kukićem, nalozi koje možda dobija iz HDZ, SBB
i dijela SDA ili jednostavno nesposobnost i nezainteresiranost za
posao? Sudinica je, moramo reći, izuzetno profesionalno vodeći
ročište, odobrila da se dostave ugovori portira.
Tužitelj je tražio i da se Pravilnik o radu dostavi zvanično sa
pečatom. Tuženi su to također odbijali, jer smatraju da postoji na web
stranici Univerziteta. Sudija je, nasuprot njima, opet krajnje
zakonski i procesualno korektno, rekla da se mora dostaviti zvanični
dokument sa pečatom.
Uz to, tužitelj je tražio da se Damir Kukić, skandalozni i moguće
kriminalizirani rektor UNZE, sasluša kao svjedok, a ne kao stranka,
ali je sudija ipak odlučila da se on sasluša kao stranka. Tu je negdje
bio i kraj onoga zanimljivog što se dešavalo na priprremnom ročištu
sudskog procesa na kojem je već sada raskrinkano nezakonito postupanje
Kukića i Hasanice.
Ono što je najgore u svemu, jeste činjenica da dokazi koje je dostavio
tužitelj, kao i dokumenti koje posjeduje, upućuju na to da se radi i o
zlostavljačkim namjerama. Kako inače objasniti da na zvaničnim
sastancima i Kukić i Hasanica govore kako se ne mora dolaziti u zgradu
svaki dan, a potom izdaju “upozorenje pred otkaz“?
Da ne bi sve bilo negativno, moramo konstatirati i sljedeće: u jeku
afera sa pravosuđem, koje nedvojbeno govore o potpunoj korumpiranosti
i kriminaliziranosti pravosuđa, postupajuća sudija (iz razloga
korektnosti i poštivanja stranki i službenih lica u postupku u ovom
tekstu ne navodimo imena) je pokazala visoki stupanj profesionalnosti
i korektnosti. Moramo priznati da, izuzev poteškoća sa policajkom na
ulazu, naša suradnica nije imala nikakvih problema u radu. Čak je
imala i vrlo korektnu i kolegijalnu pomoć kolege iz Odjela za odnose
sa javnošću. Nadamo se da će možda baš ovaj sudski proces biti svjetla
tačka, pokazatelj da i u našem pravosuđu još uvijek ima profesionalnih
i izuzetnih pojedinaca. Ekran.ba će nastaviti sa praćenjem ovog
sudskog procesa.
U narednim danom periodu ćemo objaviti nove informacije vezane za
nezakonitosti na UNZE, krivične prijave podnesene protiv odgovornih i
razloge nepostupanja nadležnih institucija po konkretnim prijavama. U
svakom slučaju, ovaj sudski proces već sada pokazuje da i na UNZE ima
istinskih intelektualaca, koji se ne boje imenom i prezimenom istupiti
protiv kriminala, samovolje i nemorala! Način na koji se tužitelj u
ovom procesu suprotstavlja svojim zlostavljačima na UNZE, trebao bi
biti metodsko-pokazna vježba za one koji se kriju iza anonimnih
prijava i nemaju snage ni smjelosti da se suprotstave onima koji ne
samo da uništavaju UNZE, nego uz to nastoje i gaziti ljudsko
dostojanstvo.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

koljevic

Bista Nikole Koljevića dokazuje da je vlast u RS opredjeljena za zločine

Postavljanje biste Nikole Koljevića u Banja Luci, novi je pokazatelj da Dodikov režim u RS …

Powered by keepvid themefull earn money