Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Da li će Memnuna Hasanica umjesto u mirovinu otići u zatvor?

Da li će Memnuna Hasanica umjesto u mirovinu otići u zatvor?

Od naših izvora dobili smo dopunu informacija o nezakonitom angažmanu
Slave Kukića i nezakonitostima na Univerzitetu u Zenici. Nove
informacije, koje potvrđuju stare, odnose se ne samo na angažman
skandaloznog Kukića, nego i na organizirano djelovanje onih koje u
Zenici nazivaju “akademskom mafijom“.
Prema nekim informacijama, najzaslužnija osoba za nezakoniti angažman
Slave Kukića na UNZE su “doktor pravnih nauka” Doc.dr. Alaudin Brkić
(dekan Ekonomskog
fakulteta i zamjenik presjedavajućeg Senata), prof.dr. Ilhan Bušatlić
(dekan metalurško-tehnološkog fakulteta i prerdsjedavajući Senata),
dvojac koji prema našim izvorima istinski vlada na ovom Univerzitetu,
te rektor Damir Kukić, koji je, prema ovim navodima, samo njihova
marioneta koji odrađuje sve što oni zamisle. Oni bi ga u protivnom
smjenili jer su presudno uticali na njegov izbor. Memnuna Hasanica je
takođe marioneta prethodne trojke i odrađuje sve što oni od nje traže.
Kukić je angažiran ne radi nečijeg nahođenja, mada su i privatni
odnosi i interesi u njegovom angažmanu u pitanju, nego prevashodno
radi političkih zahtjeva da se “akademik zbrine“ kad je u mirovini.
Ineresantno je šta je sve urađeno kako bi Kukić bio angažiran. Alaudin
Brkić je prije više od 1,5 godinu dana nezakonito spriječio
napredovanje svog neistomišljenika doc.dr. Bernard Harbaša (koji nije,
prema našim izvorima, glasao za izbor dekana Alaudina Brkića) a zatim
je spriječio i njegov reizbor kako bi mu se osvetio za neposlušnost te
ga doveo u poziciju da nema nastavničko zvanje, a da bi ga rasporedio
na radno mjesto bibliotekara, za koje je prema sistematizaciji
potrebna srednja stručna sprema.
Kako je to realizirao? Pošto sve procedure za napredovanje i reizbor
kreću sa katedre (u ovom slučaju Katedra za filozofiju i sociologiju),
Alaudin Brkić, Ilhan Bušatlić i Damir Kukić su preko čuvene Memnune
Hasanice napravili da umjesto predloženog prof.dr. Spahije Kozlića, za
šefa te katedre bude imenovan poslušni i Brkiću odani prof.dr. Šefik
Baraković, inače pouzdan kadar iz ešalona “SBB intelektualaca“, koji
je postupao po instrukcijama i stvorio uvjete da katedra ne pokrene
proceduru za reizbor Bernarda
Harbaša.
Harbaš je jedini nastavnik na Univerzitetu kojem istovremeno, suprotno
propisima, nije dozvoljeno niti napredovanje niti reizbor. U vezi ovog
slučaja, navode naši izvori, MUP ZDK je dokumentovao krivično djelo
zloupotreba položaja i prekoračenja službenih ovlaštenja od strane
Alaudina Brkića, ali ta dokumentacija i dan danas leži u ladici Vesne
Kaknjo, glavne tužiteljice ZDK, ili nekog njenog tužioca (tj. “postupa
se…”).
Pored toga vodi se i parnični postupak kojeg je pokrenuo oštećeni
Bernard Harbaš, i kojeg će, gotovo sigurno, dobiti na sudu.
Finansijska šteta koja će tim slučajem
biti nanešena budžetu UNZE će biti ogromna i za nju neće odgovarati ni
Brkić koji je realizovao svoju osvetu, ni Damir Kukić koji je ispunio
politički zadatak i sve to legitimirao svojim potpisom.
Eliminacijom stalno uposlenog nastavnika Harbaša stvoren je prostor za
Slavu Kukića, kojem je omogućeno da drži improvizovanu nastavu na
desetak predmeta koji pripadaju naučnoj oblasti Filozofija i
sociologija, i to nezakonito bez validnog izbora u zvanje “profesor
emeritus”, što je uvjet za angažman profesora koji je umirovljen. Tako
je Slavo Kukić na UNZE u toku ak. 2018/2019 (a i ranije) prema našim
izvorima nezakonito zaradio ogromne novce, uz plaćene troškove
hotelskog smještaja odsrane Univerziteta, a sve na štetu stalnog
uposlenika Bernarda Harbaša kojeg su otjerali iz nastave. Za uzvrat,
Slavo Kukić je pomenutoj vladajućoj strukturi ispunjavao sve njihove
želje djelujući u raznoraznim komisijama za izbore podobnih profesora.
Da se radilo o odmazdi nad Harbašem, potvrđuje i podatak da je čuvena
Memnuna Hasanica, za prijatelje (posebno one u Istočnom Sarajevu)
Nuna, višekratno gvorila o tome da se mora davati prednost “zeničkim
kadrovima“ na Filozofskom fakultetu, da bi istovremeno politički
nepodobni “zenički kadar“ bio eliminiran radi politički podobnog Slave
Kukića.
Slavo Kukić i njegov nezakoniti angažman je “kap u moru kriminala” na
UNZE, navode naši izvori. Dovoljno je pogledati samo kako je Ilhan
Bušatlić (osuđeni kafanski siledžija)
nezakonito izabran za dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta i u
prvom, a posebno u drugom mandatu, koji je, koristeći poslaničku
funkciju federalnog parlamentarca, pribavio dokumente da se protiv
njega ne vodi krivični postupak niti da je krivično osuđivan.
Koristeći poziciju dekana zaposlio je na svom fakultetu 11 ljudi,
njemu odanih, a među njima je i njegova supruga koja je, gle čuda,
doktorat stekla na privatnom fakultetu u Republici Srpskoj!
Osim toga, Bušatlić je kao federalni parlamentarac, u prvom svom
mandatu toliko ojačao na UNZE da se je on praktično pitao za sva
kadrovska rješenja na UNZE. Zahvaljujući Bušatliću, za dekana
Ekonomskog fakulteta doveden je Alaudin Brkić sa pravnog fakulteta
koji je tek tad doktorirao! Bušatlić ga je ekspresno postavio za svog
zamjenika presjedavajućeg Senata.
Ne treba gubiti iz vida ni to da je Bušatlićev uspon počeo od momenta
kada je, kao parlamentarac, istupio iz DF-a i približio se
Radončićevom SBB, djelujući kao nezavisni parlamentarac, a u
stvarnosti “pridruženi član SBB“. Istodobno sa tim, prestaju
objavljivanja informacija o Bušatlićevom kriminalnom ponašanju u
Dnevnom avazu, a on na UNZE dobija značajnu podršku i SBB, SDA i ASDA
“kadrova“. Radi sagledavanja cjelovite situacije na UNZE, potrebno je
znati i to da u zeničkoj SDA ima onih koji su prema svojim
opredjeljenjima znatno naklonjeniji Radončiću nego Izetbegoviviću.
Uostalom, jedini zabilježeni slučaj u kojem jedna politička stranka na
svojoj web stranici veliča neku visokoškolsku ustanovu zabilježen je
upravo u Zenici, gdje je SDA na svojoj web stranici davala neviđeni
značaj Kukićevoj reakreditaciji Univerziteta. Naravno, pritom se
sakrivalo da je reakreditaciju do sada dobio svaki univerzitet koji je
to htio, kao i to da je ta reakreditacija dobijena od Agencje koja ni
samu sebe nije uspjela akreditirati.
Ministar za obrazovanje prof.dr. Spahija Kozlić, u skladu sa svojim
ovlaštenjima, je, prema našim izvorima, uputio naredbu Rektoru Kukiću
da pokrene proceduru smjene
Bušatlića zbog toga što je nezakonito izabran i dao rok 18.10.2019.g
(četvrtak). Rektor nije postupio po toj naredbi jer za njega su, kako
navode naši izvori, falcificirani dokumenti koje je pri izboru
priložio Bušatlić validniji od javno dostupne presude koju je sud
izrekao ovom nasilniku.
Na potezu je Ministar obrazovanja, koji sam pripada kako u Zenici
kažu “babilonskom krilu SDA“, odnosno frakciji čije je sjedište u selu
Babino kod Zenice i Vlada ZE-DO kantona. Evidentno je da se ova
“akademska mafija“ može procesuirati samo u paketu, tj. zajedno:
Bušatlić, Brkić, Kukić i Hasanica. Parcijalno procesuiranje će voditi
daljnjem
propadanju Univerziteta i neće doprinijeti iskorjenjivanju nezakonitosti.
Upravni odbor Univerziteta, predvođen smušenim Suvadom Isakovićem
takođe ništa ne poduzima u pravcu onemogućavanja daljih nezakonitosti.
Isaković je, navodno, i sam zadovoljan situacijom i ne želi ništa
poduzimati nakon što ni njegov zahtjev za smjenu Kukića nije adekvatno
razmatran. UO ne zanimaju nezakonitosti, nego, prema našim novim
informacijama (koje ćemo ubrzo objaviti) i sam podržava djelovanje
“akademske mafije“. Nesumnjiva je odgovornost i upravljačkog tijela
Univerziteta, koja bi morala biti utvrđena od strane nadležnih
institucija.
Na sve ovo Vesna Kaknjo i drugi nadležni šute! “Postupaju“ po
informacijama tako što ih drže u ladicama. Iz naše perspektive, radi
se o očiglednom opstruiranju sprečavanja nezakonitosti od strane
Tužilaštva. Naravno, Tužilaštvo ne daje nikakve informacije koje ne bi
išle u prilog našem zaključivanju. Čak ni infrmacije o tome koliko je
tužilaca Tužilaštva ZDK trenutno u fazi zadovoljavanja svojih interesa
na UNZE, odnosno koliko je tačno da su pojedini, mlađi tužioci, u
redovitoj komunikaciji sa Brkićem i Bušatlićem. U Tužilaštvu je tajna
i prijateljevanje Vesne Kaknjo sa Damirom Kukićem, pa valjda radi toga
ne odgovaraju na naše upite. Sve je toliko očigledno, da teško može
biti očiglednije.
Kada bi Kaknjo htjela raditi svoj posao vrlo bi brzo mogla utvrditi
stanje sa Bušatlićevim i Hasanicinim izborom. Jer, pored Bušatlića, i
Hasanica danas umjesto da je u mirovini, upravlja FF UNZE! Hasanica je
zbog zakonskih odredbi izgubila angažman na Univerzitetu u Istočnom
Sarajevu. Naime, kao umirovljenica, ukoliko nije izabrana u zvanje
“professor emeritus“, ne može biti angažirana ni u nastavi, a pogotovo
ne može obnašati dužnost dekanese. Međutim, budući da je “dio tala“,
Hasanica i danas urla hodnicima FF UNZE i sa svojom pravnicom Velidom
Mahovkić izdaje nezakonite akte, koje podržava i UO UNZE!
U svakom slučaju, očiglednost nezakonitosti na UNZE i organizirano
činjenje istih, u budućnosti će zasigurno dovesti do intervencije
nadležnih državnih institucija. U zeničkim krugovima se sada postavlja
pitanje: da li će Memnuna Hasanica, kao najtanja karika u “akademskoj
mafiji“ prije otići u mirovinu, ili u zatvor. Portal Ekran.ba će
nastaviti pratiti dešavanja na UNZE. Zahvaljujemo se našim čitaocima
na stalnom prilivu novih informacija i spremnosti da se obznane
nezakonitosti koje, po svemu sudeći, prikriva čak i Tužilaštvo ZDK.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

Fadil-Novalić

Ni nakon mjesec dana od afere raspiratori niko nije uhapšen za očigledan kriminal

Mjesec dana od izbijanja “afere respiratori“ niko nije osumnjičen za kriminal u očiglednoj pljački budžetskog …

Powered by keepvid themefull earn money