Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Ministarske reference Sanje Vlaisavljević prema SBB kriterijima

Ministarske reference Sanje Vlaisavljević prema SBB kriterijima

Nakon što je portal Ekran.ba objavio informaciju da je Sanja
Vlaisavljević vjerovatno buduća ministrica obrazovanja u Kantonu
Sarajevo, javnost je zaprepaštena već time da se ova
anticivilizacijska pojava uopće razmara u bilo kojoj opciji političkog
angažmana u Vladi KS. Razlozi za to su višestruki. Ovoga puta nećemo
navoditi šta je sve Vlaisavljević govorila promovirajući Milorada
Dodika i Dragana Čovića, nećemo analizirati njeno nepotističko,
koruptivno i plagijatorsko sticanje diploma, nećemo navoditi ni njeno
pljuvanje po Sarajlijama, muslimanima, arapskim turistima, Bošnjacima
i građanski (probosanski) orjentiranim intelektualcimma. Ukratko ćemo
se osvrnuti na njenu doktorsku disertaciju, koja bi morala biti
poništena zbog neznanstvenosti i zalaganja za rasističke i
profašističke stavove.
Sanja Vlaisavljević je zvanje doktora socioloških nauka stekla na
Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Sama disertacija nije ništa drugo do
politizirano i neznanstveno baljezganje. U najboljem slučaju ovo štivo
se može okarakterizirati kao jeftini i prilično slaboumni politički
pamflet, koji nema nikakvog značaja i isključivo predstavlja osobne
stavove autorice. Ti stavovi nisu utemeljni u teorijskim analizama,
niti u literaturi, nego isključivo u pseudo-uvidima bizarne
doktorantkinje.
Doktorat Sanje Vlaisavljević sadrži brdo gluposti, poput stava da su
mediji “najširi i najdostupniji glasnogovornici društva, naroda i
poltičkih elita“ (parafraziramo). Pored toga, “gospođa ministarka“
navodi da već dvije decenije političke elite ne uspijevaju u svom
poslu i preuzetoj odgovornosti za uključenje BiH u procese evropskih
integracija, potpuno stavljajući u stranu činjenicu da je BiH dobila
status kandidata za ulazak u EU. Dakle, Vlaisavljevićkine proizvoljne
stavove demantira čak i faktičko stanje! Tako nešto je nedopustivo i
za novinski tekst, a u slučaju znanstvenog rada to je razlog za svaku
vrstu odbacivanja!
Naravno, kao istrajna zvučnica Dragana Čovića, Vlaisavljević u svom
pamfletu kojim je stekla titulu doktora nauka, prema imenima i
prezimenima direktora škola u Sarajevu, želi dokazati da su Bošnjaci
isključili sve druge iz upravljanja obrazovanjem u Sarajevu. Pritom
ona prikriva da se neki od navedenih niti izjašnjavaju kao Bošnjaci,
niti djeluju na principima nacionalne politike, što jasno pokazuje da
cilj njenog pisanja nije bilo iznošenje činjenica, nego stvaranje
kvaziargumentacijske pretpostavke da se zbog “bošnjaštva“ direktora iz
Sarajeva ne smije napadati segregacijska praksa “dvije škole pod
jednim krovom“. Ne smije se gubiti iz vida da je kvalificiranje
nečijeg djelovanja prema imenima i prezimenima u Evropi zabilježeno
samo na područjima gdje je vladala fašistička vlast!
Vlaisavljević u tom cilju i sarajevske škole proglašava
nacionalistički uređenim, navodeći da se u njima ne slavi Božić!? Ona
optužuje uprave škola za obilježavanje vjerskih praznika samo
“većinske nacije“, pritom pokazujući da uopće ne zna razliku između
naroda i nacije! Kako je moguće da neko ko je doktor sociloških nauka
ne zna razliku između naroda i nacije, razliku koja je poznata svakom
gimnazijalcu! Eto, to je Radončićeva doktorica sociologije! Moguće i
ministrica!?
Interesantno je da Radončić, koji se predstavlja bošnjačkim
političarem, u Vlaisavljević, koja zagovara da se u sarajevskim
školama trebaju u holovima stavljati božićni borovi, vidi ministricu!
Ili je po srijedi samo njegovo ispunjavanje želje (ili naredbe?!)
Dragana Čovića da se Vlaisavljević stavi u Vladu KS, kako bi HDZ imao
svog ministra u Sarajevu??! Da li je to moguće?
Vrlo je moguće, jer je i anticivilizacijska disertacija usmjerena
isključivo pružanju kvaziznanstvene potpore političkoj ideji “trećeg
entiteta“, odnosno podjele BiH na nacionalne entitete, separiranju
obrazovnih institucija po principu “dvije škole pod jednim krovom“,
stvaranju javnog prostora po principu “jedan narod, jedna televizija“
i drugim političkim ciljevima koje zastupa HDZ i koji vode disoluciji
državnih institucija. Nema sumnje da bi takva ministrica obrazovanja
bila po mjeri Čovića i odličan zastupnik politike HDZ u Sarajevu!
Očigledno, ona kao takva odgovara i politici SBB!
SBB lansira kao ministricu obrazovanja osobu koja je cijelu svoju
doktorsku disertaciju stavile u okvire dneve politike HDZ BiH, što
jasno upućuje na povezanost ove “bošnjačke stranke“ sa HDZ! U Evropi
od pada nacionalsocijalizma sasvim sigurno nije zabilježeno da neko ko
smatra da je “demokratsko pravo“ roditelja da traže da im dijete ne
ide u školu sa djecom druge nacionalnosti i vjeroispovijesti, biva
kandidiran kao mnistar obrazovanja! SBB upravo takvu osobu preferira
na ovoj poziciji!
Koncept “dvije škole pod jednim krovom“ je osuđen i proglašen
segregacijskim od svih institucija demokratskog svijeta, prije svih od
EU institucija, a upravo njega zastupa SBB ministrica obrazovanja.
Ovaj koncept se i zvanično smatra civilizacijski nedopustivim, tako da
bi oduzimanje titule doktora nauka bila obaveza Filozofskog fakulteta
i UNSA, budući da autorica upravo te stavove promovira kao
“demokratsko pravo“! Takvu autoricu SBB ne samo da uvažava, nego je
želi i kao ministricu! Na šta će ličit obrazovanje u KS sa ovakvom
ministricom?!
Vrlo je interesantno da je predsjednik komisije za udoktoravanje Sanje
Vlaisavljević i proglašavanje slabo inteligentnog političkog pamfleta
bio rođak bizare doktorantkinje i istaknuti intelektualac SBB Muhamed
Filipović. Dakle, sam čin odbrane je bo duboko nepotistički
kompromitiran, politički kreiran i predstavlja primjer korupcije. Kada
se tome doda i činjenica da na argumentirane i znanstveno utemeljene
primjedbe profesora Filozofskog fakulteta nije nikada odgovoreno, što
je bila zakonska obaveza Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta, onda
postaje jasno da je Sanja Vlaisavljević nezakonito, koruptivno i
zahvaljujući političkim uticajia došla do titule doktora nauka.
Navedene činjenice jasno govore da SBB za ministricu obrazovanja želi
osobu koja je duboko obrazovno i politički kompromitirana, koja
zastupa stavove HDZ BiH, koji su duboko segregacijski zasnovani i
profašistički određeni i koja obrazovanju u Sarajevu može nanijeti
samo štetu. Kada se tome doda činjenica da je pomenuta “gospođa
ministarka“ sve diplome stekla na odsjecima na kojim je radio njen
suprug, da je prije nego je postala “supruga i studentica“ bila samo
neuspješna studentica, onda je prilično izvijesno da su u SBB tražili
upravo nekoga ko će raditi na destrukciji obrazovanja kao vitalne
djelatnosti jednog drušva.
Doktorska disertacija Sanje Vlaisavjević je čak i u suprotnosti sa
zakonskom obavezom Filozofskog fakulteta da zastupa humanističke
principe i razvija humanizam u bh društvu. Ali ono što je u
suprotnosti sa zakonom i zdravim razumom, za SBB je očigledno
referenca za izbor na ministarsko mjesto. Kakvu ministricu u SBB žele,
možda najbolje ilustrira njena objava na FB, koju ovdje prenosimo:
“Promjena pejzaža, nema šiša, arapskih obitelji čija djeca skaču po
Alti i obližnjim mjestima, migranata koji bacaju smeće, dijaspore koja
popravlja zube i čeka da ih rodbina pozove na ručak, … Kula, Istočno
Sarajevo, 26. 7. 2019. godine.“ Ovom objavom Sanja Vlaisavjević je
poručila Sarajlijama da su oni, skupa sa arapskim turistima i
dijasporom, “niža vrsta“ u odnosu na “istočne Sarajlije“ i zatvorski
restoran Kula, u kojem su Sarajlije početkom agresije na BiH bili
zatvarani i ubijani! Kakvu to politiku preko Sanje Vlaisavljević
provodi SBB?!
To je skica za znanstveni portret SBB ministrice obrazovanja. O njenom
političkom aktivizmu ovdje nismo pisali. O tome ćemo u narednom
periodu, kako bismo bolje dočarali motive SBB da sruši postojeću i
uspostavi novu vast u KS.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

eu

Zatvorene granice EU za BiH su rezultat politike vladajućih oligarhija u našoj zemlji

Smiješne priče kako EU zatvara granice za BiH zato jer ne žele muslimane u Zapadnoj …

Powered by keepvid themefull earn money