Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Da li je stanje na UNZE rezultat sprege “akademske mafije” i korupcije u Tužilaštvu ZDK?

Da li je stanje na UNZE rezultat sprege “akademske mafije” i korupcije u Tužilaštvu ZDK?

Stanje na Univerzitetu u Zenici (UNZE) se iz dana u dan pogoršava.
Presude za viktimizaciju i druge nezakonite postupke rektora, dekana i
drugih koji upravljaju Univerzitetom, nisu dale nikakav rezultat
izuzev što su nanijele materijalnu štetu instituciji. Nadležne
institucije ne čine skoro ništa da bi se na UNZE vratila zakonitost
koja je suspendirana dolaskom na poziciju rektora Damira Kukića.
Čak ni objavljene presude kojim se potvrđuje da su pojedini
rukovodioci UNZE odgovarali i presuđeni za krivična djela, nisu bile
razlog da nadležni počnu da rade svoj posao. To se prije svih odnosi
na glavnu tužiteljicu ZDK Vesnu Kaknjo i nadležno Tužilaštvo, koji
nisu poduzeli ništa efikasno na sprečavanju nezakonitosti. Čini se
očiglednim da Kaknjo neradom štiti nezakonitosti na UNZE i uništavanje
ove institucije.
U krajnje profesionalnoj i korektnoj komunikaciji sa MUP ZDK, portal
Ekran.ba je došao do infrmacija da je nadležno Tužilaštvo, a time i
skandalozna Vesna Kaknjo, obaviješteno o osnovanim sumnjama u činjenje
krivičnih djela na Univerzitetu. Međutim, prema onome kako nas je
infrmiralo Tužilaštvo, Kaknjo i njeni suradnici su “postupali“ tako da
ne postupaju i stanje na UNZE je danas gore nego je ranije bilo.
Integralno prenosimo odgovor MUP ZDK, koji smo na naša pitanja dobili
22. 11. Nakon što nismo dobili odgovore od Tužilaštva ZDK, jasno je da
Vesna Kaknjo i njeni suradnici od javnosti žele sakriti neke činjenice
kojim raspolažu. Slijedi integralni tekst odgovora MUP ZDK:
“U vezi dijela Vašeg upita pod rednim brojem 1, obavještavamo Vas da
je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog
kantona u tri slučaja, a nakon izvršenih provjera po prijavama,
dostavila izvještaje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona,
kojim je obavijestila isto o postojanju osnova sumnje da su pojedini
uposlenici Univerziteta u Zenici počinili određena krivična djela iz
Krivičnog zakona FBiH. Kako smo obaviješteni, u jednom slučaju predmet
je proslijeđen Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona na
nadležnost i daljnje postupanje, koje je po istom i otvorilu istragu.
Nakon određenih provjera predmetna istraga je obustavljena. Kada su u
pitanju druga dva predmeta, nije nam poznato u kojoj fazi se predmeti
nalaze i jesu li donesene naredbe o provođenju istrage.
Vezano za vaš upit koji se tiče postupanja odnosno vršenja provjera
vjerodostojnosti određenih dokumenata koji su korišteni uz prijavu na
konkurs za izbor dekana, obavještavamo Vas da je Uprava policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dana
22.08.2019. godine, zaprimila krivičnu prijavu od strane građanina,
zbog navodnih nezakonitosti u postupku izbora dekana
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Zenici, po konkursima iz 2014. i
2018. godine. Službenici Odsjeka za privredeni kriminal i korupciju su
postupili po predmetnoj prijavi i izvršili potrebne provjere, nakon
čega je o rezultatima izvršenih provjera sačinjen izvještaj i
dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona dana
30.10.2019. godine, na odluku i daljnje postupanje.
U vezi dijela Vašeg upita pod rednim brojem 3, obavještavamo Vas da je
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog
kantona dana 25.03.2019. godine, zaprimila anonimnu prijavu kojom se
prijavljuje nezakonito angažovanje jednog profesora na Univerzitetu u
Zenici. Službenici Odsjeka za privredeni kriminal i korupciju su
postupili i po ovoj prijavi i izvršili potrebne provjere, nakon čega
je o rezultatima izvršenih provjera dana 16.05.2019. godine,
dostavljen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona
na odluku i daljnje postupanje.“
Iz odgovora je jasno da je MUP svoj dio posla obavio profesionalno,
kao i to da je utvrđeno postojanje osnova sumnje. Međutim, Tužilaštvo
ZDK do danas nije ništa uradilo da bi se te sumnje definitivno
razjasnile, odnosno utvrdilo činjenje krivičnog djela.
Do koje mjere je osnovano govoriti o uvezanosti “akademske mafije“ i
“pravosudne mafije“, možda najbolje govori činjenica da je krivična
prijava odbačena od Tužilaštva SBK na Općinskom sudu u Zenici
presuđena u korist maltretiranog Suvada Isakovića, predsjednika UO
UNZE, kojem je onemogućen izbor u zvanje od strane Alaudina Brkića,
Damira Kukića i drugih. Dakle, presuda govori o suspektnosti
odbacivanja krivične prijave. Baš kao što istrage policije govore o
suspektnosti nečinjenja Vesne Kaknjo.
Ne zaboravimo, Damir Kukić već godinama izvodi nastavu na Sveučilištu
u Mostaru (SUM) u obimu najmanje dvije profesorske norme. Pored toga,
izvodi nastavu i na dislociranom odjeljenju SUM, kao i na matičnom
Univerzitetu, istovremeno obavljajući i funkcije dekana i rektora.
Prostom matematikom je moguće izračunati da Kukić nije mogao obavljati
poslove univerzitetskog funkcionera za koje je bio izdašno plaćen.
Dakle, logično je zaključiti da je sticao protivpravnu imovinsku
korist, koju stiče i danas. Portal Ekran.ba je utvrdio da je za ovu
školsku godinu stekao suglasnost za rad na SUM na osnovu lažnog
prikazivanja broja sati za koje je angažiran.
Sve to do danas nije utvrdila Vesna Kaknjo, mada je u potpunosti jasno
da je prostom računicom u toku samo jednog dana mogla pribaviti dokaze
o Kukićevom krivotvorenju i izračunati pretpostavljenu dobit koju je
na ovaj način Kukić stekao u posljednjih desetak godina. Budući da
Kaknjo to nije učinila, kao i da se nikada nije željela očitovati u
pogledu informacija kojim raspolažemo i pitanja koja smo postavili
Tužilaštvu, logično je zaključiti da glavna tužiteljica štiti
“akademsku mafiju“ i nečinjenjem Tužilaštva omogućava nastavak
činjenja nezakonitosti na UNZE.
Do danas nismo dobili niti jedan odgovor na pitanja koja smo postavili
Tužilaštvu ZDK. Ako je rad Tužilaštva u skladu sa zakonom i obavezama
koje ova institucija ima, ne znamo zašto bi se javnosti uskraćivali
odgovori na interesantna pitanja. Izuzev, ukoliko se tim uskraćivanjem
ne želi nešto sakriti?! U konkretnom slučaju čini se da je baš tako.
Informacije o suspektnim radnjama na UNZE za Tužilaštvo su nešto što
treba sakriti od javnosti.
Umjesto odgovora na postavljena pitanja dobijali smo uvrede i
obavijesti da “Tužilaštvo postupa …“. Kako Tužilaštvo i Vesna Kaknjo
stvarno postupaju, vidimo po tome što ni izvještaji policije ZDK ne
ostavljaju traga u radu tužilaca. Prema svemu sudeći, oni postupaju
tako da ne postupaju i da omoguće Kukiću i društvu da nastave da
“postupaju“ onako kako su oni do sada “postupali“. Takvo “postupanje“
UNZE vodi u sigurnu propast.
Budući da sprega “akademske mafije“ i Tužilaštva ZDK teško da je
moguća bez politike, postavlja se i pitanje da li to aktuelnoj
politici u ZDK odgovara propast UNZE? Da li SDA i njihovi partneri u
Zenici svjesno uništavaju UNZE? Ako to nije svjesno činjenje, onda se
moramo pitati zašto opskurni ministar Kozlić i drugi nadležni ne
poduzimaju ništa da se agonija UNZE konačno zaustavi i ova institucija
krene putem razvoja, na kojem je zaustavljena od strane “akademske
mafije“ potpomognute tužilačkim “postupanjem“?

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

novi zeland

Na Novom Zelandu kao da čitaju Ekran.ba!

Svjetska zdravstvena organizacija je Novi Zeland navela kao primjer zemlje koja se uspješno bori sa …

Powered by keepvid themefull earn money