Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Znanstveno otkriće Mirjane Mavrak: Preko frizure do profesure

Znanstveno otkriće Mirjane Mavrak: Preko frizure do profesure

Da na Univerzitetu u Sarajevu (kao i na drugim univerzitetima u BiH)
postoje povlašteni profesori (akademska mafija?), za koje ne važe ni
zakoni ni pravila i koji svoj profesorski status grade na fancy
fotografijama i frizurama, odavno je poznato. Međutim, do danas se
nije desilo da neko od tih “povlaštenih“ iskaže toliko drskosti i
poruči kolegicama i kolegama: ne zanima me što nemam reference, hoću
da napredujem u karijeri i dobijem najviša univerzitetska zvanja.
Upravo to je ovih dana učinila profesorica Filozofskog fakulteta
Mirjana Mavrak.
Ona je u pismu upućenom kolegicama i kolegama (neposredno) poručila da
“nije spisatelj“, nego “narator“, (posredno) da nema niti jednu knjigu
(a morala bi ih imati više), a vrlo je sumnjivo da li ima barem dva
članka koja mogu biti prihvatljiva u kontekstu njenog napredovanja u
zvanje redovitog profesora. Uprkos tome što nema ništa od onoga što bi
morala imati, Mirjana Mavrak želi postati redovitom profesoricom, ili,
u gorem slučaju, ostati u zvanju izvanredne profesorice, mada zakonski
nema nikakav osnov za tako nešto! Pritom, prema onome što piše
profesorica Mavrak, jedini krivac za njene nedaće je “pravna služba“,
nipošto ona, koja za nekoliko decenija rada na Univerzitetu nije bila
u stanju napisati knjigu sa kojom bi bila zakonski i akademski čisto
izabrana u zvanje redovite, odnosno izvanredne profesorice.
Doduše, prema onome što navodi Mirjana Mavrak u pismu kolegicama i
kolegama, ona zaista ima kompetencije za obavljanje određenih stručnih
poslova u oblasti pedagogije, ali znanstvene kompetencije nipošto
nema! Štaviše, prema onome što je sama napisala, Mirjani Mavrak po
svemu sudeći nije ni jasna razlika između znanstvenog i stručnog! Zato
ono što spada u stručnost pokuašava prodati za znanstvenost! Istina,
ona kaže da je to njeno “viđenje“ znanosti, koje se ne slaže sa
“birokratskim propozicijama“ i zato ona neće da se prijavi na konkurs
za koji nema reference, ali pokušava dobiti prethodnu podršku sa kojom
bi se ipak prijavila i bila izabrana bez referenci, kao što je, prema
informacijama portala Ekran.ba, i do sada bila birana!
Mirjana Mavrak svojim dopisom dostavljenim putem e-maila, kod članova
Vijeća Fakulteta želi stvoriti obmanu koju je učinila i prije šest
godina, kada je reizabrana u zvanje izvanredne profesorice. Tada je
Mirjana Mavrak, bez neophodnih referenci, a prije svega bez knjige iz
znanstvene oblasti za koju se bira, ponovljeno potvrđena kao
izvanredna profesorica. Nema šta se tom prilikom nije lažiralo u cilju
ostvarenja interesa znanstveno nekompetentne profesorice, za što
posebnu odgovornost snosi Adila Pašalić Kreso, koja je praktično
izmišljala reference Mirjane Mavrak.
Nakon svega, Mavrak se obraća kolegicama i kolegama, zahtijevajući da
bude izabrana u isto ili više zvanje, uprkos tome što od neophodnih
referenci doslovno nema ništa! Ono što je interesantno, jeste da u
dostavljenom e- mailu profesorica jasno i odgovorno izjavljuje da nema
uvjete za izbor, koje nije imala ni u postupku već pomenutog
reizbora, budući da je, prema našim informacijama, na konkurs
dostavila dokumentaciju koja datira od njenog izbora u zvanje
docenta. Ono što je interesantno, pomalo čak i zabrinjavajuće, jeste
da se na Dnevnom redu tadašnje sjednice Vijeća Fakulteta nalazio
materijal iz kojeg nije vidljivo da li profesorica ispunjava uvjete za
izbor, pri čemu nije ispunjena zakonska obaveza potvrđivanja šefa
odsjeka/katedre da kandidat izpunjava uvjete za izbor. Ovo je obaveza
koja se mora ispuniti prilikom pokretanja procedure napredovanja u
više zvanje i koju oni koji “normalno“ bivaju birani u akademska
zvanja neizostavno ispunjavaju. Da li to znači da je tadašnje
rukovodstvo Fakulteta lažiralo izbor Mirjane Mavrak?
Sada se, po svemu sudeći, priprema isto! Priprema se farsa u kojoj od
Mirjane Mavrak treba biti napravljena znanstvenica! Da je Mavrak u
povlaštenom statusu, govori informacija da je za druge
profesore/profesorice koji prolaze istu proceduru, dostavljanje ovih
potvrda bezuvjetno bilo obvezno. Niko bez toga nije mogao okončati
proceduru i steči akademsko zvanje.
Prema informacijama kojim raspolaže portal Ekran.ba, profesorici (?!)
Mavrak niko ne ugrožava radno-pravni status, niko je ne tjera sa posla
na ulicu. Naprotiv, uprava Fakulteta joj nastoji maksimalno pomoći,
ali Mavrak ne želi pomoć, već izbor u više zvanje ili ostanak u zvanju
u kojem, prema zakonskim odredbama, ne može ostati! To što ne može
ostati u sadašnjem zvanju rezultat je njenog nerada i činjenice da
nema potrebne znanstvene radove, u prvom redu relevantnu knjigu!
Međutim, za lažnu znanstvenicu problem nije u njenom neradu i
činjenici da nema reference, nego u “pravnoj službi“, koja zahtijeva
poštivanje zakonskih odredbi! Jednom riječju, krive su zakonske
odredbe koje od Mirjane Mavrak, kao i od svih univerzitetskih
profesora, traže znanstveni rad, a ne isključivo i jedino stručne
aktivnosti koje su uz to još dobro honorirane! Mavrak za sebe, do
kraja jasno rečeno, traži da sama određuje kriterije svoga izbora!?
Zaista je smiješno čitati nevjerovatna objašnjenja Mirjane Mavrak
(portal je u posjedu njenog pisma) kojim objašnjava da nije ona kriva
jer se nije bavila znanošću, nego zakonodavstvo koje od nje to traži.
A da se nije bavila znanošću, pokazuje činjenica da nema radova, te da
najviše što može ponuditi jesu, između ostalog, radovi koje je pisala
sa studentima! Dakle, studenti su koautori radova Mirjane Mavrak!
Da li bi i studente trebalo birati u neko nastavničko zvanje, budući
da su njihove autorske kompetencije, prema onome što navodi Mavrak,
jednake kompetencijama njihove profesorice! Te “kompetencije“ ne
prepoznaje “pravna služba“, zato je ona kriva za nedaće “genijalne“
profesorice, koja ima “svoje viđenje znanosti“ i “znanstvenog rada“,
potuno drugačije od viđenja svih drugih, što bi valjda trebalo da je
dokaz njene “znanstvene posebnosti“ i “genijalnosti“?! U stvarnosti,
radi se o obmani kojom se želi sakriti odsustvo bilo kakve znanstvene
kompetentnosti i nagraditi kontinuirani nerad.
Uprkos svemu što Mavrak nema, uprava Fakulteta, u suradnji sa Adilom
Pašalić Kreso, suspektnom umirovljenom profesoricom, priprema konkurs
za napredovanje profesorice koja nema niti jednu knjigu, niti
ispunjava druge obvezne reference za izbor u zvanje redovitog
profesora. Prema informacijama do kojih je došao portal Ekran.ba, u
režiji ovog skandala je navodno predviđeno da se dva praktikuma, dakle
pomoćne nastavne brošure, koje nemaju nikakvu znanstvenu relevanciju i
služe isključivo u nastavne svrhe, predstave kao autorske znanstvene
knjige Mirjane Mavrak! Jasnije rečeno, nastavničke brošure, koje
nikako ne mogu imati status knjige i znanstvenog rada, trebaju biti
predstavljene upravo onim što nisu!
Mirjana Mavrak je, prema informacijama kojim raspolaže portal
Ekran.ba, i prije šest godina lažiranim podacima dobila reizbor u
zvanje vanredne profesorice. Ni tada, kao ni sada, Mavrak nije imala
potrebne knjige i znanstvene radove. Danas ih jednako nema, ali uprkos
tome dobija podršku onih koji su i sami akademsku karijeru gradili na
sumnjivim referencama. U kuloarima se govori čak i o tome da su neki
pojedinci koji danas zastupaju Mavrak lažirali i informacije o
sticanju titule doktora znanosti. Činjenica da se za jednu profesoricu
na FF priprema izbor u najviše nastavničko zvanje, a da ona nema ni
minimum referenci, otvara mnoga pitanja.
Prije svega, postavlja se pitanje zašto se i sada kod izbora u više
zvanje profesorice Mavrak čine protuzakonite radnje i ko će snositi
odgovornost za iste, ukoliko se utvrdi da su one počinjene?! Prema
onome što smo uspjeli doznati, ovakva “pocedura“, u kojoj se pomoću
“izbornog inženjeringa“ pribavlja prethodna podrška Vijeća Fakulteta,
primjenjuje se samo za povlaštene pojedince, kojima je i frizura
(uglavnom loša) dovoljna za izbor u viša zvanja. Tako se preko frizure
dolazi do profesure!
Ogromna većina nastavnika i asistenata je izabrana na osnovu referenci
koje su sticali. Međutim, pojedinci nisu morali dostavljati čak ni
kompletnu i obaveznu konkursnu dokumentaciju, tako da se do danas za
neke ne zna čak ni to da li imaju sve neophodne stupnjeve obrazovanja.
Ipak, oni su u profesorskim zvanjima!
Najnovija “afera Mavrak“ pokazuje da problem kvaliteta u visokom
obrazovanju nije u pooštravanju zakonskih obaveza za izbore u
nastavnička zvanja, nego u poštivanju već postojećih zakona i konačno
ukidanju privilegiranih za koje ne važe nikakva pravila. Mirjana
Mavrak se svojim pismom narugala kolegicama i kolegama, poručujući im:
nemam reference, ne ispunjavam uvjete, ali želim da me izaberete u
zvanje koje mi ne pripada! Takva drskost do sada je rijetko bila
eksponirana.
Da bi sve do kraja bilo ispod svake razine, pobrinuli su se oni koji u
ovaj skandal upliću i “nacionalne razloge“ koji bi trebali
obezbijediti oreol žrtve neuspješnoj znanstvenici. Prema ovim, posebno
bijednim interpretacijama, ispada da Mirjana Mavrak nema reference
zato jer nije bošnjačke nacionalnosti?! Jednostavno rečeno, ovakvim
glupostima se želi sakriti da Mavrak ne zaslužuje izbor jer nije
napisala niti jednu knjigu, niti ima radove neophodne za izbor. Dakle,
činjenica da nije bila sposobna baviti se poslom za koji je plaćena,
nema nikakve veze sa bilo čim drugim izuzev sa njenom nesposobnošću. U
stvarnosti, samo se želi izvršiti pritisak na one koji u cijelom
skandalu vide nedopustive nezakonitosti, kojima se nesposobnoj
profesorici želi dati ono što joj ne pripada.
Neakademski je, a kamoli nezakonito, da neko za trideset godina
znanstvenog rada na Fakultetu nema naučnu knjigu i da u e- mailu
izričito navodi da ne želi manju poziciju na Fakultetu od one koju
trenutno (nezasluženo!) obnaša (izvanredni profesor), kao ni neki
prinudni ugovor koji bi zaštitio nju kao radnika Fakulteta.
Prema našim saznanjima, lažnoj znanstvenici je ponuđena mogućnost da
ostane u radnom odnosu, ali ne i na radnom mjestu na kojem se sada
(nezakonito?) nalazi. Međutim, to ne zadovoljava apetite profesorice
koja za tridesetogodišnjeg rada na FF nije bila u stanju napisati
ništa suvislo (čak ni nesuvislo!).Postavlja se pitanje da li će i ovaj
put stručne službe Fakulteta, članovi Komisije za izbor (prošli izbor
sačinjavali čak i akademici), svojim potpisom podržati nezakoniti
izbor u više zvanje profesorice Mavrak?! Jednako je interesantno kako
će na eventualne nezakonitosti reagirati nadležne inspekcije i
institucije koje bi se morale baviti suzbijanjem organiziranog
činjenja nezakonitosti. Da li će se potvrditi da neki zaista mogu
“preko frizure do profesure“?!
“Afera Mavrak“ nam se čini klasičnim primjerom akademske korupcije i
nezakonitog sticanja akademskih zvanja. Nije tu bitna Mirjana Mavrak
osobno, nego njena karijera univerzitetske profesorice koja se
pokazuje primjerom protivpravnog ostvarenja osobnih interesa jedne
neuspješne znanstvenice. Portal Ekran.ba će stoga nastaviti pratiti
dalja dešavanja vezana za novi skandal na Filozofskom fakultetu.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

novi zeland

Na Novom Zelandu kao da čitaju Ekran.ba!

Svjetska zdravstvena organizacija je Novi Zeland navela kao primjer zemlje koja se uspješno bori sa …

Powered by keepvid themefull earn money