Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Šta se dešava u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn?!

Šta se dešava u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn?!

Portal Ekran.ba je prvim tekstu koji je istraživao moguće nelegalno trošenje sredstava i zloupotrebljavanje položaja u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn, izazvao neočekivano interesovanje javnosti. U svemu tome, do danas nismo dobili niti jedan demantiji onoga što smo pisali. Stoga smo upite o zloupotrebama Škole, odnosno pozicije direktora i profesorice u ovoj školi, poslali i nadležnoj ministrici Naidi Hota-Muminović, koja je doduše nelegalna, ali se predstavlja kao legalna i odgovorna za stanje u srednjem obrazovanju. Upit portala Ekran.ba je sadržavao pored pitanja i zamolbu da ona, kao odgovorna i upućena osoba, komentira dešavanja u ovoj Školi i demantira saznanja kojim raspolaže portal Ekran.ba.
Uprkos tome što je prošlo više sedmica od toga, lažna ministrica nije odgovorila na naša pitanja, mada se javno i dalje predstavlja u funkciji koju lažno obnaša. Iz Škole nam nisu odgovorili ni na pitanja koja smo ranije postavili, nastojeći doći i do njihovog mišljenja, tako da smo se na kraju okrenuli saznanjima do kojih smo došli od naših izvora. Uprkos tome što ta saznanja mogu nekome zvučati nepouzdano, što takođe dopuštamo, činjenica da se niko nije usudio odgovoriti na vrlo otvorena pitanja koja se tiču njihovih nadležnosti, odlučili smo se objaviti nove informacije koje smo dobili.
U Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn godinama se netransparentno raspolaže sredstvima od “projekata“ koje vodi profesorica Alma Ahmethodžić. Profesorica je imala “odriješene ruke“ u realizaciji ovih projekata od strane direktora Rovčanin Behudina, koji je vrlo “blizak“ sa profesoricom koja vodi projekte. Prema navodima naših izvora, Alma Ahmethodžić je zbog dobrih odnosa sa direktorom praktično radila što je htjela, koristeći infrastrukturu Škole i vrlo moguće manipulirajući učenicima u cilju realizacije projektnih aktivnosti, a na uštrb nastavnog plana i programa koji je bio potčinjen realizaciji projekata. Doduše, prema našim saznanjima, ovakav odnos profesorice je od prošlog teksta portala Ekran.ba do danas značajno promijenjen, ali su projekti i dalje ostali kao vannastavna obaveza.
Vrlo je interesantno da ova naša informacija do danas nije demantirana, mada smo skaradnoj ministrici Hota-Muminović eksplicitno postavili pitanje o tome! Tako je Alma Ahmethodžić, vjerovatno zbog “bliskih odnosa“ sa direktorom Rovčaninom, od strane Škole bila plaćena za poslove koje je obavljala u vannastavnim aktivnostima, sekcijama, a od strane projektnog menadžmenta bila plaćena za realizaciju projekta u istim tim vannastavnim aktivnostima. Drugim rječima, ova je profesorica, iz nepotvrđenih ali vrlo sumnjivih razloga, za isti posao bivala dva puta plaćena, što predstavlja krivično djelo i u obrazovnom procesu nedostojan postupak.
Ne treba zaboraviti da su sponzori Ahmethodžićkinih i Rovčaninovih projekata bile strane organizacije, kojima nije smetalo kršenje zakona BiH. Isto tako im nije smetalo da preko suspektnog direktora i još suspektnije profesorice, ulaze u bh sistem obrazovanja, derogiraju ga i prilagođavaju političkim potrebama razbijanja mišljenja u BiH. Počev od USAID, koji je naveden kao sponzor ovih projekata kojim su za male pare zloupotrebljavane ovlasti direktora i profesora, pa do drugih evropskih organizacija, strane organizacije su praktično urušavale bh obrazovni sistem. Vrlo je interesantno da su to radile i preko Centra za kulturu dijaloga, koji je preko njegove vječite direktorice nesumnjivo proruski orijentiran. Ta činjenica je već stvar šizofrenije, kojom bi se, ipak, trebali baviti neki drugi, a ne mediji koji objavljuju informacije o tome.
Činjenica da ministrica nije smjela zucnuti o očigledno sumnjivim stvarima u Školi za tekstil, kožu i dizajn, kao i informacija da je direktor Behudin Rovčanin već neko vrijeme upleten u mrežu NiPotizma, odnosno povezan sa nekim političarima iz NiP u cilju dobijanja novog mandata, govori o tome da su informacije portala Ekran.ba tačne i da se u ovoj školi, vrlo moguće, radi o ozbiljnim kriminalnim aktivnostima i zloupotrebama učenika i nastavnog procesa. Imajući u vidu da pored poziva do danas naše informacije nisu demantirane, pozivamo nadležne institucije da utvrde o čemu se radi u Školi za tekstil, kožu i dizajn. Istovremeno, pozivamo i one koji do sada nisu željeli odgovoriti na naše upitre, prije svih direktora škole i nelegalnu ministricu Hota-Muminović, da demantiraju naše informacije. Njihovo odbijanje da komuniciraju sa medijima, uprkos zakonskoj obavezi da to rade, neće spriječiti objavljivanje novih informacija, ali daje priliku drugoj strani da kaže što ima reči!
Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

vlada ks 1

“Trojka“ svakim danom gubi povjerenje građana

Brojne afere Fortine Vlade KS, od kojih je najveća tek otvorena sa objavljivanjem Prednacrta Zakona …

Powered by keepvid themefull earn money