Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Istraživanje Ekrana: Dekanesa FF UNZE Memnuna Hasanica promovira srpski i negira bosanski jezik

Istraživanje Ekrana: Dekanesa FF UNZE Memnuna Hasanica promovira srpski i negira bosanski jezik

Još je od 1992.godine, poslije prvih višestranačkih izbora u BiH,
započeo rat i oko naziva jezika, ispolitiziran sve do danas. U tzv.
Srpskoj Bosni i Hercegovini koju su tada predvodili Karadžić, Plavšić,
Koljević, Krajišnik i dr., zvaničnim jezikom proglašen je srpski jezik
ijekavskog izgovora, s tim da je ekavski ravnopravan sa ijekavskom
varijantom. Međutim, poslije rata 1996. godine Narodna skupština
Republike Srpske donijela je odluku kojom se zvaničnim jezikom
proglašava spski jezik ekavskog izgovora. Ijekavski nije ni pomenut i
na snagu je stupila zabrana dotadašnjeg ijekaviziranja jezika. Od
medija, vrtića, osnovnih i srednjih škola, do fakulteta,
administracije, svi su na svakom mjestu morali poštovati odluku
Narodne skupštine. Uzaludna su bila protivljenja pojedinaca, Milorad
Ekmečić je smatrao da je to konačno ujedinjenje srpskog jezika na
cijelom teritoriju nekadašnje SFRJ na kojem žive Srbi, što zaista
nikada nikome nije ranije uspjelo. Jezička i teritorijalna
homogenizacija trebale su označiti konačan homogenitet jednog naroda,
pa čak i ako djeca iz Republike Srpske dođu u Srbiju kao izbjeglice,
neće se stiditi svog ijekavskog izričaja, jer će govoriti ekavicom,
govorio je Ekmečić. Iako je i sam svoja djela pisao na ijekavici,
odjednom mu je postala tuđa i strana.
Politika ekstremističke SDS i njenih satelita u vlasti bila je da se
srpskim jezikom naziva ekavski izgovor. Tako se krenulo u ekaviziranje
Bosne i Hecegovine, u kojoj ekavski nije imao svoje korijene.
Ni danas, nakon određenih revidiranja, nije nemoguće da se u nekim
zvaničnim ili nezvaničnim dokumentima u Republici Srpskoj desi da se
pojedine riječi pišu ekavskom varijantom. Ovo je posljedica jezičke
represije koja je vladala jedno vrijeme u ovom entitetu. No, to je
razumljivo kada je riječ o profesorima i asistentima koji su mogli ili
morali jedno vrijeme govoriti ekavicu, ali kako je to moguće da se to
desi onima koji nikada nisu pisali ili govorili ekavski.
Vjerujemo da ako se takav propust i desi, mada je on nevjerovatan,
onda profesori koji su svjesni da je danas ijekavska varijanta
standard na cijelom teritoriju BiH mogu intervenirati i ekavizirane
dijelove dokumenata ispraviti u ijekavsku varijantu. To očito ne smeta
Memnuni Hasanici, dekanesi Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Zenici (FF UNZE) koja na Filozofskom fakultetu na Palama potpisuje
silabuse na ekavskoj varijanti.
Memnuna Hasanica je, kao što smo već pisali, znanstveno veoma
suspektna lingvistica iz oblasti germanistike, odnosno njemačkog
jezika. Tekstovi putem kojih je ona postala profesorica, predmet su
izrugivanja čak i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Njena knjiga kojom je promovirana u zvanje redovite profesorice, u
stvari i nije knjiga, nego praktikum, koji je prepun primjera
prepisanih sa interneta i iz druge literature. Poslovni rječnik kojim
je promovirana Hasanica, to je jasno i elementarno pismenim ljudima,
nije nikakav znanstveni tekst i samo je u uvjetima vladavine korupcije
u visokom obrazovanju mogao biti referenca za izbor u profesorsko
zvanje na fakultetu.
Memnuna Hasanica je doktorirala na Univerzitetu u Banja Luci i svoju
je doktorsku disertaciju posvetila srpskom jeziku. Naslov njenog
doktorata, koji neki od upućenih u njemački jezik smatraju
bezvrijednom škrabotinom sačinjenom da udovolji potrebama promocije
srpskog jezika glasi: “Akcionsart u njemačkom i srpskom jeziku –
afiksalni način tvorbe“. Hasanica u svojoj disertaciji pokazuje srpski
jezik kao paradigmatsku osnovu za sve jezičke forme na našim
prostorima, praktično negirajući i bosanski i hrvatski jezik. Oni koji
su čitali njen doktorat, a spadaju u red univerzitetskih profesora,
kažu da je Hasanica morala, radi znanstvene objektivnosti, u
kompariranje uključiti i hrvatski i bosanski jezik, izuzev ukoliko je
željela pormovirati srpski kao paradgmatski jezik regiona.
Tako kako je doktorirala, Hasanica je i nastavila sa svojim radom u
nastavi. Nastavila je promovirati srpski jezik kao paradigmatsku
osnovu. Doduše, na UNZE, gdje je dekanesa, ona govori i o bosanskom
jeziku, ali neformalno zagovara srpski kao paradigmu. I to onu
varijantu za koju se svojevremeno zalagao Nikola Koljević. O tome
svjedoče i neki dokumenti.
Tako je silabus za predmet Konfrontativna analiza njemačkog i srpskog
jezika, odnosno nastavne jedinice, većim dijelom pisan na ekavskoj
varijanti srpskog jezika. Predmet potpisuje Memnuna Hasanica i to
nastavne jedinice: Sintaksa kao dominantna disciplina u dosadašnjim
kontrastiranjima nemačkog i srpskog; Model valentnosti u nemačkom i
srpskom; Klase dopuna u nemačkom; Dodaci u nemačkom i srpskom; Klase
dopuna u srpskom; Nominalna fraza u nemačkom i srpskom; Adjektivska
fraza u nemačkom i srpskom; Predložna fraza u nemačkom i srpskom;
Jedno- i dvojezični rečnici valentnosti; Rečnik valentnosti nemačkih i
b/h/s glagola. Ovdje doslovno navodimo nazive koje je potpisala
suspektna dekanesa FF UNZE Memnuna Hasanica. Nema dvojbe o tome da
Hasanica podržava ekaviziranje i srbizaciju BHS jezika, što je
dugoročno pogubno po političku budućnost BiH.
Postavlja se pitanje: kakva se to politika vodi na UNZE kada ovakvi
kadrovi mogu obnašati rukovodne funkcije? Kuda ide UNZE i na koji
način obrazuje mlade ljude, kada znanstvene ništice poput Memnune
Hasanice kroje politiku Univerziteta i negiraju čak i kulturnu
supstancijalnost BiH zarad sitnih osobnih interesa? Kako je moguće da,
uz sve nezakonitosti koje provodi i činjenicu da u ovih dana navršava
65 godina života (što je konačni osnov za odlazak u mirovinu), Memnuna
Hasanica nastavlja nesmetano upropaštavati FF UNZE, pritom zastupajući
u nastavnim procesima ekstremne stavove srpskih nacionalista?
Postavlja se pitanje i kako je moguće da SDA, kao najveća stranka u
ZDK, u koju je učlanjena i Hasanica (prema nepotvrđenim infrmacijama),
dopušta da na mjestu dekanese sjedi neko ko, posredno ili neposredno,
sudjeluje u politici negiranja bosanskog jezika? Dokumenti koje smo
naveli i iz kojih je moguće provjeriti naše navode, nalaze se na web
stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odnosno Filozofskog
fakulteta ovog Univerziteta i vema lako je provjeriti naše navode. Ali
nije lako odgovoriti na pitanja koja smo postavili, a da se ne uđe u
širu analizu i novinarsko istraživanje. Nastojat ćemo u narednim
istraživačkim tekstovma pokušati ponuditi moguće odgovore ko upravlja
UNZE, krijući se u sjeni propadanja ove institucije.
Da napomenemo da se Ustavom Federacije BiH propisuju tri naziva jezika
bosanski, srski i hrvatski, a da se Ustavom Republike Srpske propisuju
službeni jezici, ali kao jezici srpskog, hrvatskog i bošnjčkog naroda.
Šta bi zaista bio jezik naroda, teško je danas utvrditi, možda je bilo
lakše u 19. ili ranijim vijekovma.
U svakom slučaju, nije sporan srpski, niti bilo koji drugi jezik,
sporno je to što jedna dekanesa univerziteta koji slijedi potpuno
drugu jezičku politiku, zagovara ekstremističku jezičku politiku koja
je u osnovi i neprijateljska prema BiH kao državi. Zagovaranje srpskog
u ekavskom izričaju, kao što smo pokazali, stav je ekstremističke
politike koja je dovela do rata u BiH. Tu politiku, radi sitnih
interesa i šake novca, a možda i iz nekih uvjerenja, slijedi dekanesa
koja sredstva za žvot obezbjeđuje u Zenici. Dakle, poreski obveznici
ZDK finansiraju Memnunu Hasanicu da slijedi ekstremističku jezičku
politiku srpskih šovinista.
Uz sve to, Hasanica nastavu na ekavskom drži u vrijeme kada bi morala
biti na FF UNZE, odnosno u vrijeme koje joj je plaćeno da bude
dekanesa ove institucije i radi u interesu Univerziteta na kojem
ostvaruje sredstva za egzistenciju. Koliko i kako ona to radi, danas
se vidi po propadanju institucije kojom rukovodi i stvaranju
međuljudskih odnosa koji više priliče ratnom stanju, nego akademskom
ambijentu. Nije li upravo to nekome u interesu?

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

sbb_radoncic_02

Skači, skači: Radončićeva glupa objašnjenja ulaska u vlast

Fahrudin Radončić, koji je gvorio da “valjda treba da skoči sa tornja“ da bi neki …

Powered by keepvid themefull earn money