Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Tužilaštvo ZDK se ne usuđuje odgovoriti na naša pitanja

Tužilaštvo ZDK se ne usuđuje odgovoriti na naša pitanja

Nastojeći što objektivnije informirati javnost o nezakonitostima i
eventualnoj uvezanosti činjenja nezakonitih djela na Univerzitetu u
Zenici (UNZE) i Filozofskom fakultetu UNZE (FF UNZE), portal Ekran.ba
se obratio Tužilaštvu ZDK sa molbom da nam odgovore na neka pitanja i
komentiraju neke naše istraživačke informacije. Sa takvom namjerom,
postavili smo sljedeća pitanja (prenosimo tekst pitanja u cjelosti):

1. Budući da je dokazano kako je Damir Kukić, rektor UNZE, fiktivnim
obavljanjem funkcija na koje je izabran, oštetio UNZE za više desetina
hiljada maraka, interesira nas da li će Tužilaštvo poduzeti radnje u
cilju zaštite interesa javne ustanove Univerzitet u Zenici i daljeg
sprečavanja činjenja nezakonitih radnji.

2. Molimo Vas da nam objasnite zašto Tužilaštvo ZDK nije ništa
poduzelo u pravcu sprečavanja zloupotreba službenog položaja i
nanošenja štete trećim licima, od strane odgovornih osoba na
Univerzitetu? Naš portal, kao i neki drugi mediji, objavili su
primjere zlostavljanja na radnom mjestu, koje će za posljedicu sasvim
sigurno imati negativne rezultate po Univerzitet, tako da je nejasno
da Tužilaštvo nije poduzelo zakonski obavezujuće aktivnosti na
utvrđivanju činjeničnog stanja.

3. Predsjedenik UO UNZE Suvad Isaković je u svom dopisu Univerzitetu
iz decembra protekle godine, dokazao da je Damir Kukić nezakonito
potpisivao naloge za isplatu firmi Almy gradnja. Da li je Tužilaštvo u
pogledu ove informacije, takođe poznate javnosti, poduzelo zakonom
predviđene aktivnosti?

4. U neformalnim krugovima na UNZE kruže informacije o tome da se
Tužilaštvo ne miješa u nezakonitosti na ovoj instituciji zbog
prijateljskih odnosa rektora Damira Kukića i glavne tužiteljice Vesne
Kaknjo. Budući da, pored ovih informacija, stoji i činjenica kako
rektorova supruga Sabina Kukić radi u Tužilaštvu, molimo Vas da
prokomentirate ove navode, koji do danas nisu demantirani.

Na ova konkretna pitanja ni nakon pune dvije sedmice prepiske sa višom
stručnom suradnicom za odnose s javnošću Tužilaštva ZDK, Mirnom
Poljac, nismo dobili niti jedan odgovor. Umjesto odgovora, Mirna
Poljac nam je u ime Tužilaštva uputila nepristojne, može se reći i
nekulturne komentare vezane za naše otkrivanje nezakonitosti na UNZE.
Do koje mjere su ti komentari neprilični, najbolje govori činjenica da
je i sama Poljac priznala da su argumenti za naše informacije stajali
i na web stranici Tužilaštva! Dakle, ako smo nešto i “pogriješili“,
imali smo razloge za grešku u javašluku Tužilaštva, koje je na svojoj
službenoj stranici potvrđivalo našu informaciju. Nema sumnje da je za
ovu stranicu neposredno odgovorna “viša stručna suradnica za odnose s
javnošću“. Kako je to sve skupa izgledalo?
Svoj dopis upućen portalu Ekran.ba, Tužilaštvo ZDK počinje time što
konstatira da su informacije koje smo objavili “neprovjerene, netačne
i paušalne“, koristeći priliku da naš tim upoznaju sa činjenicom “da
ovo Tužiteljstvo svoj posao obavlja profesionalno i u skladu sa
Zakonom“. Koliko su naše informacije “neprovjerene, netačne i
paušalne“ Tužilaštvo i Vesna Kaknjo mogli su se, naprimjer, uvjeriti
samo da su sabrali broj sati koje Damir Kukić ima na Sveučilištu u
Mostaru (SUM), gdje radi honorarno, broj sati koje ima na UNZE, gdje
radi u punom radnom vremenu kao redoviti profesor, i osmočasovno radno
vrijeme Rektorata kojim upravlja, a na koje je obavezan kao rektor
UNZE.
Da su obavili ovu prostu računsku operaciju i Kaknjo i Poljac su se
mogli uvjeriti u “netačnost“ naših informacija. Dovoljno im je bilo da
posjete web stranice SUM i UNZE i već bi im bilo jasno da je fizički
nemoguće da prijatelj glavne tužiteljice Damir Kukić obavlja sve
poslove koje obilato naplaćuje. Pošto je fizički nemoguće da obavlja
te poslove, valjda je i Kaknjo i Poljac jasno da ukoliko naplaćuje
poslove koje ne obavlja čini krivično djelo sticanja protivpravne
imovinske koristi. Uz to je vrlo moguće da čini i krivično djelo
zloupotrebe službenog položaja, budući da kao rektor UNZE radi ono što
zabranjuje drugima, izostajući sa posla koji već godinama uredno
naplaćuje, mada ga ne obavlja.
Drago nam je da Mirna Poljac, kao i njena šefica Vesna Kaknjo, misle
da svoj posao obavljaju profesionalno, ali ova vrsta njihove
samoevaluacije nema nikakve važnosti. Informacije do kojih smo mi
došli, a koje smo željeli provjeriti i u Tužilaštvu, kao što se vidi
iz naših pitanja, govore sasvim suprotno od toga. Naime, budući da
Tužilaštvo još nije ništa konkretno poduzelo da bi ispitalo sumnje u
nezakonitosti u radu i mogući kriminal koji čini prijatelj glavne
tužiteljice Damir Kukić, može se reći da Tužilaštvo ZDK ne samo da
nije profesionalno, nego se odnosi i zaštitnički prema onima koji su u
prijateljskim odnosima sa glavnom tužiteljicom.
Doduše, u nastavku teksta Mirna Poljac nas informira da Tužilaštvo
postupa i po “anonimnim prijavama protiv D. K.“, ali nikome do danas
nije jasno kako to Tužilaštvo “postupa“. Da li tako što prijave drži u
ladici?! Ovom prilikom informiramo gospođu Poljac da je Ekran.ba već
objavio informaciju da je u Tužilaštvo stigla prijava protiv D. K.
koja je proslijeđena iz SIPA i da smo upravo zbog toga molili da
Tužilaštvo obavijesti javnost šta se dešava sa tom prijavom, ali i
javno dostupnim informacijama koje upućuju na suspektne radnje rektora
Damira Kukića, inače prijatelja Vesne Kaknjo. Iz onoga što smo dobili
kao “odgovor“, mogli smo samo zaključiti da Tužilaštvo ništa ne radi
po pitanju suspektnih radnji na UNZE i da nema namjeru ozbiljno
istražiti navode o Kukićevim malverzacijama.
Da je Tužilaštvo i Vesna Kaknjo imalo namjeru stati u zaštitu
zakonitosti, ako im se baš ne sviđa portal Ekran.ba, mogli su se
informirati i kod predsjednika UO UNZE Suvada Isakovića, koji je,
potkrepljujući svoj zahtjev za smjenu prijatelja Vesne Kaknjo, iznio
dokaze da je Kukić nezakonito potpisao finansijsku isplatu za Almy
gradnja. Kada je Tužilaštvo, a sa njim i Vesna Kaknjo, tako
profesionalno, zašto onda nisu istražili barem ovaj zvanični akt, koji
je uputio predsjednik UO UNZE?
Vjerovatno iz istog razloga jer nisu istraživali i Kukićevo
naplaćivanje nerada: utvrdili bi da je sve tačno! A tada bi glavna
tužiteljica morala poduzeti nepopularne mjere prema svom prijatelju.
Naravno, to ne piše u dopisu Tužilaštva, ali sve ukazuje na to.
Najsmješnije od svega je što Tužilaštvo pozdravlja namjeru portala
Ekran.ba da mu se obrati sa upitima, a onda niti na jedan upit ne daje
odgovor! Mi vjerujemo da odgovore nismo dobili samo zato jer su naše
informacije tačne. Takođe vjerujemo da je tačnost naših informacija
poznata i Tužilaštvu, ali prijateljstvo glavne tužiteljice i rektora
je, barem mi tako mislimo, po svemu sudeći iznad zakonskih obaveza. To
što navodi gospođa Poljac u svom dopisu našem portalu da prijateljske
uticaje na vođenje istrage o radu Damira Kukića, ne žele
“komentarisati jer bi to bilo ispod naše porfesionalne časti i
ugleda“, imajući u vidu da još ništa efikasno nisu poduzeli u pogledu
provjere dostupnih informacija i sprečavanja eventualnog daljeg
činjenja krivičnih djela, niti amnestira Tužilaštvo od odgovornosti,
niti je argument da upravo ovo odbijanje komentiranja ne smatramo
potvrdom naših navoda. Ne znamo samo šta ostaje od “časti i ugleda“
ukoliko se ne reagira na vrlo uvjerljive sumnje u zakonitost rada
rektora Kukića, posebno u segmentu koji se tiče sticanja protivpravne
imovinske koristi i narušavanja prava uposlenika uz nanošenje
materijalne štete.
Gospođa Poljac nas obavještava “radi naše informisanosti“ da je Sabina
Kukić bila uposlenica Tužilaštva, navodeći da se time završava naša
“'istina glede uticaja iste i njenog supruga na rad ovog Tužiteljstva
i Glavnog tužitelja“. U našem dopisu kojim smo ponovo tražili odgovore
na pitanja i prihvatili poziv da intervjuiramo glavnu tužiteljicu,
gospođu Poljac smo obavijestili da uopće nije bitno da li je gospođa
Kukić još uvijek zaposlena u Tužilaštvu, kao i to da na službenoj web
stranici, koju ona uređuje, zvanično stoji da je Sabina Kukić
uposlenica Tužilaštva. Toliko o profesionalnosti ove institucije,
posebno “više stručne suradnice za odnose s javnošću“.
Koristimo priliku da javno pitamo gospođu Mirnu Poljac, kao i njenu
šeficu Vesnu Kaknjo: zašto nisu odgovorili na naš upit gdje je sada
uposlena Sabina Kukić? Da li zato jer je Sabina Kukić, u vremenu u
kojem je teško doći do posla, volšebno zamijenila radno mjesto na
intervenciju glavne tužiteljice? Da li zato jer gospođa Kukić i dalje
radi u pravosudno/državnim institucijama? Da li zato jer i promjena
radnog mjesta Sabine Kukić, u uvjetima kada je radnih mjesta sve
manje, takođe dokazuje njen uticaj u Tužilaštvu ZDK? Ili možda zato
jer gospođe Poljac i Kaknjo misle da ne smijemo postaviti ova pitanja
i da ne možemo doći do informacije gdje je raspoređena Sabina Kukić u
svom novom radnom angažmanu? Sramno je to da nam Tužilaštvo,
pozivajući se na objektivno informiranje, pokušava sakriti informacije
koje smo tražili od njega kao nadležne institucije.
U daljem tekstu nas gospođa Poljac informira da smo sve informacije
“koje su interesantne za vaš istraživački tim“ mogli dobiti i ranije,
da smo se “profesionalno i ne tendencionalno obratili ovom
Tužiteljstvu“,(tekst je naveden bez korekcija od strane portala), te
se nada da ćemo to ubuduće raditi. Istovremeno, gospođa Poljac i
Tužilaštvo ZDK ni dvije sedmice nakon našeg traženja i dvije
ponovljene molbe za odgovorima na naša konkretna pitanja nije se
udostojilo odgovoriti. Ko je ovdje lud, ko zbunjen, a ko normalan?
Dakle, možemo ubuduće tražiti informacije, na koje nismo mogli dobiti
odgovor sada kada smo ih tražili!?
Nama je jasno da Mirna Poljac i Vesna Kaknjo misle da portal Ekran.ba
može objavljivati samo one informacije i osvrte/mišljenja/stavove koje
nam oni odobre! Tada bi nas vjerovatno smatrali “objektivnim“ i
“profesionalnim“ medijem, ali mi bismo sami sebe tada smatrali
režimskim oglasnikom koji se utapa u današnju medijsku kloaku. Pošto
mi nismo takav medij, očekivanja nadležnih u Tužilaštvu ZDK su samo
smiješna nadanja onih koji pozivanjem na “objektivnost“ žele sakriti
svoj nerad i indirektnu zaštitu odgovornih za propadanje UNZE.
Smijemo li javno pitati gospođu Kaknjo, budući da na službene upite
njeno Tužilaštvo ne odgovara, da li je njoj u interesu da UNZE kao
javnu instituciju zaštiti od propadanja? Da li je “neobjektivno,
paušalno i neprofesionalno“ ako je uputimo na internacionalnu
Webometrics listu na kojoj se jasno vidi da iz polugođa u polugođe, od
dolaska na poziciju rektora njenog prijatelja Damira Kukića, ova
institucija samo propada? Da li je to dovoljno objektivno, ili je
objektivno samo ono što ona, u suradnji sa svojom “višom stručnom
suradnicom za odnose s javnošću“ odluči da je objektivno? Da li je
uopće dozvoljeno bilo šta pitati što nije po volji Vesne Kaknjo?
Na kraju svog opskurnog dopisa, Mirna Poljac nas poziva da posjetimo
Tužilaštvo i obavimo razgovor sa glavnom tužiteljicom, ponavljajući da
su do sada objavljene informacije neistinite! Pritom, gospođa Poljac
niti jednom jedinom riječju ne demantira niti jedan navod našeg
portala, uključujući čak i davanje informacije o aktivnostima na
“anonimnim prijavama protiv D. K.“. Konstataciju u posljednjoj
rečenici da se naši navodi, koje Poljac ničim ne demantira, mogu
karakterizirati kao klevete, razumjeli smo kao shvatanje da se rad
Tužilaštva ne smije kritikovati i kao latentnu prijetnju našem
portalu.
Ponudu da posjetimo Tužilaštvo, prihvatili smo, smatrajući da posjeta
ima smisla samo ukoliko dobijemo odgovore na već postavljena konkretna
pitanja. Sa glavnom tužiteljicom smo željeli razgovarati na temu
stanja u pravosuđu, problema Tužilaštva ZDK i stanja kriminaliteta u
ZDK. Nažalost, odgovore na konkretna pitanja nismo dobili, tako da smo
smatrali besmislenim razgovarati na šire teme, koje svakako imaju i
veći značaj za društvo.
Šta na kraju reći? Tužilaštvo ZDK se preko Mirne Poljac poziva na
objektivno informiranje i uskraćuje pitanja javnosti, pritom
kvalificirajući objavljene informacije, koje u dobrom dijelu sa malo
truda mogu provjeriti na službenim web stranicama javnih institucija,
kao klevetu! Očigledno, u Tužilaštvu ZDK još uvijek ne znaju da su sve
institucije, a posebno one javne, uključujući i pravosudne, podložne
kritičkom pisanju i analizama. Mirna Poljac i Vesna Kaknjo izgleda
misle da je Tužilaštvo ZDK sveta krava, o kojoj se smije pisati samo
ako se misli onako kako oni misle o sebi. Obavještavamo ih da su se u
našem slučaju prevarili!
Niti jednom jedinom riječju Mirna Poljac ne demantira naše pisanje
koje krajnje nepristojno naziva neprofesionalnim, istovremeno
pokazujući krajnji neprofesionalizam čak i u pogledu ažuriranja web
stranice Tužilaštva! Drugo, očigledno je da Tužilaštvo ZDK ne zanima
objektivno informiranje javnosti, jer da ih to zanima, sasvim sigurno
bi demantirali ono što smatraju “netačnim informacijama“ i dali
odgovore na pitanja koja smo im postavili. Ovim putem ih pozivamo i
molimo da, ukoliko mogu i smiju, demantiraju sve što je netačno, a što
smo objavili o njima. Demantije ćemo objaviti integralno, bez bilo
kakvog skraćivanja i ispravljanja! Treće, budući da očigledno
izbjegavaju odgovore, ovakav istup Tužilaštva i uskraćivanje
informacija smatramo samo potvrdom našeg pisanja i zaštitom odgovornih
na UNZE.
I na kraju, koristimo priliku da obavijestimo gospođe Mirnu Poljac i
Vesnu Kaknjo da Bosna i Hercegovina još uvijek nije totalitarna država
i da još uvijek u našoj zemlji, barem formalno, postoji sloboda
govora. Ekran.ba je, kao što piše u podnaslovu portala, “portal sa
stavom“. To znači da se ne bojimo prijetnji režimskih tužilaca i
političkih glasnogovornica i glasnogovornika. Sve dok je BiH po Ustavu
demokratska zemlja, Ekran.ba će kritički pisati o anomalijama
institucija i pojedinaca. Uskraćivanje informacija neće biti razlog da
prestanemo pisati. A javno pitamo glavnu tužiteljicu Vesnu Kaknjo: da
li je uskraćivanje odgovora na naša pitanja, budući da radi u javnoj
ustanovi, koja je dužna informirati javnost o svom radu, nezakonito?!
Mi mislimo da jeste i uporište za naše mišljenje nalazimo u zakonskim
odredbama o dostupnosti informacija, za koje bi Vesna Kaknjo morala
znati! U narednim danima ćemo objaviti nove informacije o povezanosti
politike i UNZE, u koju ulazi i logičnost tužilačkog nečinjenja Vesne
Kaknjo.

Israživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

dodik1

Dodik u zaštiti vitalnog interesa Republike Hrvatske

Milorad Dodik, u javnosti poznat i kao Ptica Do-Do, “potegao“ je vitalni interes Republike Hrvatske …

Powered by keepvid themefull earn money