Home / VIJESTI / BOSNA I HERCEGOVINA / Općinski sud u Zenici potvrdio pisanje Ekrana: Na UNZE su pojedinci izloženi zlostavljanju!

Općinski sud u Zenici potvrdio pisanje Ekrana: Na UNZE su pojedinci izloženi zlostavljanju!

Portal Ekran.ba je prvi objavio informacije o teškim diskriminacijama
i svojevrsnim zlostavljanjima nepodobnih profesora na Univerzitetu u
Zenici (UNZE). Općinski sud u Zenici je ovih dana potvrdio naše
pisanje u predmetu Bernard Harbaš protiv UNZE.
U nizu od strane odgovornih na UNZE prekršenih propisa i zakona, Sud
je presudio da se “utvrđuje postojanje viktimizacije izvršene od
strane tuženog nad tužiteljem, koju je tuženi izvršio donoseći odluku
o razrješenju menadžera za kvalitet tuženog od 13.12.2018., bez
obrazloženja, iako je mandat tužitelja na toj poziciji trebao trajati
do 25.03.2019., i slijedom toga UNZE je od Harbaša tražio da u roku 24
sata napusti kancelariju, uklanjajući na taj način naprasno i žurno
Harbaša iz kancelarije u kojoj je radio, a sve nakon što se, devet
dana ranije, Harbaš obratio Rektoratu i tražio otklanjanje
diskriminacije i nezakonitog postupanja prema njemu.“
Ovo je samo jedna u nizu presuda koje optužuju vjerovatno se može reči
kriminaliziranog rektora Damira Kukića i predsjedavajućeg Senata Ilhan
Bušatlić, presuđenog nasilnika. Oni su suočeni sa nizom konačnih i
prvostepenih presuda, aktivnih sudskih procesa, optužnica, te nama
nepoznatim brjem istraga i krivičnih prijava, kojima ih diskriminirani
i zlostavljani zaposlenici terete za samovolju u odlukama, nezakonite
odluke, diskriminaciju i zloupotrebe.
Presuda u kojoj se utvrđuje “viktimizacija“, samo je jedan u nizu
dokaza da na UNZE vladaju oni koji ne bi smjeli biti na vrhu bilo
kakve organizacije, a posebno ne bi smjeli upravljati jednim
univerzitetom. Da je to zaista tako, potvrđuju i informacije koje
dobijamo od naših izvora, a u kojim se navodi da odgovorni na UNZE
presude koje su uglavnom rješavane u korist diskriminiranih
zaposlenika, smatraju i javnosti predstavljaju kao “pritisak na
neovisnost rada i akademske slobode”. Drugim riječima, suzbijanje
kriminala, samovolje, nepotizma i zloupotreba, oni nazivaju
suzboijanjem “akademskih sloboda“! Pritom se želi sakriti da se radi
o radno-pravnim sporovima, u kojima diskriminirani i zlostavljani
profesori traže svoja elementarna prava. Presude Suda su samo
minimalne mjere koje bi se morale poduzeti na UNZE.
To pokazuje činjenica da je i predsjedavajući Senata i dekan
Metalurško-tehnološkog fakulteta Ilhan Bušatlić takođe nezakonito na
funkciji koju obnaša. On se, prema našim izvorima, još uvijek nalazi
pod istragom o načinu kako je, uprkos vođenju postupka za počinjeno
krivično djelo (kasnije pravosnažno potvrđenom presudom o činjenju
djela) izabran po drugi put na mjesto dekana, što mu je omogućilo i
mjesto i funkciju u Senatu.
Kukić i Bušatlić su odgovorni i za aferu sa nezakonitim angažiranjem
Slave Kukića, kojim je UNZE, odnosno budžet ZDK oštećen za više
desetina hiljada maraka.
Prema našim informacijama, nakon što je Ekran.ba objavio podatke o
lažnim podacima na temelju kojih je Damir Kukić angažiran na
Sveučilištu u Mostaru (SUM), nadležni su počeli da provode istražne
radnje i o broju časova koji se odvijaju na drugim fakultetima, mimo
odluka Senata. Kao što smo pokazali, a potom se iste informacije
pojavile i na drugi medijima, bez pozivanja na portal Ekran.ba, broj
sati angažmana Damira Kukića na SUM daleko nadmašuje broj sati za koje
ima odobrenje. Sakrivanje stvarnog broja sati, bilo je neophodno radi
sakrivanja činjenice da Kukić sa UNZE izbiva više radnih dana u toku
sedmice, naplaćujući od UNZE puni angažman. Pritom niko ne
problematizira ni činjenicu da rektor ne bi smio niti jedan dan
izbivati sa Univerziteta, izuzev u slučaju službenih putovanja. Prema
našim informacijama, neke od odlazaka na SUM, Kukić je ranijih godina
prikazivao kao službena putovanja i, pored nezarađenih novaca, uziomao
i pogodnosti koje ima na službenim putovanjima (dnevnice, putni
troškovi i sl.)
U cilju preciznijeg informiranja naših čitalaca, ovdje prenosimo
stručno objašnjenje pojma “viktimizacija“, koji se pojavio u medijima,
a kojim Općinski sud u Zenici jasno sugerira da se na UNZE radi o
činjenju krivičnih djela:
Objašnjenje: “Pojam viktimizacija preuzet je iz latinskog jezika i po
definiciji predstavlja poseban oblik diskriminacije i proces nastanka
određenog stanja kod pojedinih osoba, koje postaju žrtve posredstvo
određenog ljudskog djelovanja koje može biti izazvano namernom ili
nenamernom ljudskom radnjom.
Shodno tome određena osoba traži pravnu zaštitu od diskriminacije u
slučaju kada su povrIJeđena njegova prava ili kada trpi neki nejednak
tretman što ga stavlja u položaj žrtve.
Viktimizacija, kao krivično djelo i termin u presudi, jedna je od
najozbilnijih osuda, ako se gleda zakonodavstvo Evropske Unije. U
Direktivama o suzbijanju diskriminacije EU – zabranjuje se
diskriminacija na temelju rasnog ili etničkog podrijetla (Direktiva
2000/43/EZ) i vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog
opredjeljenja (Direktiva2000/78/EZ); – pruža se zaštita u nizu
ključnih područja života: zapošljavanje i strukovno osposobljavanje
(obje Direktive); obrazovanje, socijalna sigurnost i zdravstvo te
pristup i opskrba proizvodima i uslugama, uključujući stanovanje
(Direktiva 2000/43/EZ); – zabranjuju se različiti oblici
diskriminacije; izravna i neizravna diskriminacija, uznemiravanje,
poticanje na diskriminaciju i viktimizacija; – zahtijeva se od država
članica da osiguraju učinkovite sankcije i pravne lijekove.“
Nakon svega, jasno je da bi za počinjenu štetu, nastalu velikim
odštetama koje će dobiti viktimizirani profesori, morali odgovarati
Kukić, Bušatlić i drugi koji su sudjelovali u činjenju nezakonitosti i
krivičnih djela. Pored toga, postoje i druge susektne radnje o kojima
je pisao i portal Ekran.ba, a koje upućuju na ozbiljne sumnje o
činjenju krivičnih djela i organiziranog kriminalnog djelovanja.
Odgovorni za rješavanje evidentnih problema na UNZE se ne oglašavaju.
Valjda misle da će zabijanjem glave u pijesak biti amnestirani od
odgovornosti? Šteta koju rukovodni kadar UNZE proizvodi, svakodnevno
je veća, a time se uvećava i odgovornost onih koji bi morali
reagirati.
Stanje na UNZE bi nesumnjivo morali, uz svu odgovornost, riješiti UO
UNZE, nadležno Ministarstvo i Tužilaštvo ZDK. Portal Ekran.ba će
nastaviti sa izvještavanjem i analiziranjem stanja na UNZE.

Istraživački tim
Ekran.ba

About Ekran

Check Also

semir-osmanagic-718x446

Šta sakrivaju “visočke piramide“?!

Misterija “visočkih piramida“ nema veze sa izmišljenim piramidama! Jedino što je misteriozno u vezi sa …

Powered by keepvid themefull earn money